Informácie pre klientov o postupe podávania sťažnosti na činnosť finančného agenta

Ak klient nebol spokojný s činnosťou finančného agenta pri sprostredkovaní finančných služieb v sektore poistenia, je oprávnený podať sťažnosť v spoločnosti MPS, s.r.o., a to spravidla písomne, na adresu sídla spoločnosti:

MPS, s.r.o.
Plynárenská 1
821 09 Bratislava

alebo elektronickou poštou na e-mailovú adresu mps@mps.sk.

Klientom sa odporúča uviesť na písomnosti viditeľné označenie „Sťažnosť“.

Klient môže podať svoju sťažnosť aj ústne na ktorejkoľvek pobočke spoločnosti MPS, s.r.o., o čom sa spíše písomný záznam.

Aby mohla byť sťažnosť klienta vybavená, je povinný do sťažnosti uviesť svoje meno, priezvisko, adresu (resp. obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu), predmet sťažnosti, označiť osoby, na ktoré sťažnosť podáva a uviesť dátum spísania sťažnosti.

Spoločnosť MPS, s.r.o. vydá klientovi pri podaní sťažnosti písomné potvrdenie alebo prijatie sťažnosti bez zbytočného odkladu klientovi písomne (poštou, e-mailom) oznámi.

Spoločnosť MPS, s.r.o. je povinná vybaviť sťažnosť klienta a prijať opatrenia na vybavenie sťažnosti do 30 dní od jej doručenia. V tejto lehote bude zároveň klient písomne upovedomený o spôsobe vybavenia jeho sťažnosti. 
V odôvodnených prípadoch môže spoločnosť MPS, s.r.o. uvedenú lehotu predĺžiť najviac na 60 dní odo dňa doručenia sťažnosti, pričom je povinná sťažovateľovi oznámiť dôvody predĺženia lehoty, a to do 30 dní od doručenia sťažnosti.

Používanie cookies - aby web fungoval ako má:

Aby ste na webe ľahko našli to, čo hľadáte, potrebujeme váš súhlas so spracovaním súborov cookies. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" všetky cookies jednoducho povolíte.

Cookies sú malé súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom prehliadači. Podľa nich vás na našom webe spoznáme a zobrazíme vám web tak, aby všetko fungovalo správne a podľa vašich preferencií. Prehľad cookies a podmienky ich používania si môžete prečítať tu.

Nastavenie