Centrála spoločnosti
Meno Pozícia Firma E-mail Telefón
Marcel Pekarčík Manažér obchodu  MPS, s.r.o. priezvisko@mps.sk +421 907 743 149
Eva Mikulová Executive manažér MPS, s.r.o. priezvisko@mps.sk +421 908 615 583
Anna Polakovičová Finančný manažér MPS, s.r.o. priezvisko@mps.sk +421 903 959 616
Lýdia Osudská Referent back office  MPS, s.r.o. priezvisko@mps.sk +421 905 262 642
Darina Uhláriková Referent ekonom. odd. MPS, s.r.o. priezvisko@mps.sk +421 917 370 392
Rastislav Valkovič Manažér likvidácie poistných udalostí MPS, s.r.o. priezvisko@mps.sk +421 905 644 256
Miroslav Urbánek  Manažér poistenia kľúčových klientov MPS, s.r.o. priezvisko@mps.sk +421 948 660 068
 
Podriadení finanční agenti
Meno Pozícia Firma E-mail Telefón
Viera Školníková Manažér poistenia AquaCrystal, s.r.o., s.r.o. priezvisko@mps.sk +421 905 358 362
Kamila Kušnierová Manažér poistenia Caraston, s.r.o. priezvisko@mps.sk +421 905 418 863  
Pavol Vrábel Manažér poistenia CAR Trading, s.r.o. priezvisko@mps.sk +421 902 047 004
Martin Schmotzer Manažér poistenia CONTRAVIO, s.r.o. priezvisko@mps.sk +421 908 744 509
Rastislav Dančík Manažér poistenia Dansimi, s.r.o. priezvisko@mps.sk +421 908 134 068
Dana Koišová Manažér poistenia DAPEMA, s.r.o. priezvisko@mps.sk +421 903 843 086
Vladimír Pažitný Manažér poistenia EKOPA, s.r.o. priezvisko@mps.sk +421 905 276 013
Oľga Kopčanová Manažér poistenia Golden Price, s.r.o. priezvisko@mps.sk +421 911 148 801
Iveta Šumpíková Manažér poistenia I.V.A. Estate, s.r.o. priezvisko@mps.sk +421 904 597 587
Jana Dlhopolčeková Manažér poistenia KALA TEAM, s.r.o. priezvisko@mps.sk +421 903 655 234
Iveta Knapcová Manažér poistenia Knap-life, s.r.o. priezvisko@mps.sk +421 907 405 197
Ľubica Murgašová Manažér poistenia LUQUA, s.r.o. priezvisko@mps.sk +421 905 543 902
Leonard Witkovsky Manažér poistenia L&W Group, s.r.o. priezvisko@mps.sk +421 918 533 086  
Marián Králik Manažér poistenia Marián Králik, s.r.o. priezvisko@mps.sk +421 907 881 073
Ivan Tešlár Manažér poistenia MAXIME, s.r.o. priezvisko@mps.sk +421 903 227 974
Zuzana Pajgertová Manažér poistenia MONTEGO, s.r.o. priezvisko@mps.sk +421 905 856 522
Vlastimil Chrapčiak Manažér poistenia Optimizem BB, s.r.o. priezvisko@mps.sk +421 905 260 795
Zdeněk Pupala Manažér poistenia PUPALA, s.r.o. priezvisko@mps.sk +421 905 444 588
Katarína Ondroušková Manažér poistenia RfO, s.r.o. priezvisko@mps.sk +421 948 530 589
Imrich Presinszky Manažér poistenia ROSSONERO, s.r.o. priezvisko@mps.sk +421 910 901 259
Ladislav Šíra Manažér poistenia Šíra Big, s.r.o. priezvisko@mps.sk +421 903 444 436
Marcela Chudovská Manažér poistenia TATIANA, s.r.o. priezvisko@mps.sk +421 908 402 809
Roman Bugár Manažér poistenia TOP Consulting SK, s.r.o. priezvisko@mps.sk +421 908 550 635
Zdenka Bugárová Manažér poistenia  TOP Consulting SK, s.r.o. priezvisko@mps.sk +421 904 035 484
Michaela Furdová Manažér poistenia TOP Consulting SK, s.r.o. priezvisko@mps.sk +421 917 938 101
Tomáš Pajerský Manažér poistenia TOP Consulting SK, s.r.o. priezvisko@mps.sk +421 948 550 685  
Dušan Straka Manažér poistenia Trinity CE, s.r.o. priezvisko@mps.sk +421 915 837 057
Tomáš Hollý Manažér poistenia Valkyra, s.r.o. priezvisko@mps.sk +421 905 645 411
Patrícia Bokorová Manažér poistenia ZARMAR Consulting, s.r.o. priezvisko@mps.sk +421 911 226 922  
Veronika Balková Manažér poistenia MPS, s.r.o. priezvisko@mps.sk +421 940 500 658
Daniel Dian Manažér poistenia  MPS, s.r.o.  priezvisko@mps.sk +421 911 865 999
Ivana Dokupilová Manažér poistenia  MPS, s.r.o.  priezvisko@mps.sk +421 948 522 255
Peter Holec Manažér poistenia  MPS, s.r.o.  priezvisko@mps.sk +421 915 950 484
Miroslav Jelenák Manažér poistenia  MPS, s.r.o.  priezvisko@mps.sk +421 911 714 288
Anna Göghová Manažér poistenia MPS, s.r.o.  priezvisko@mps.sk +421 904 677 891
Alfréd Kutálek Manažér poistenia MPS, s.r.o.  priezvisko@mps.sk +421 905 577 788
Ivana Poláková Manažér poistenia MPS, s.r.o.  polakova@mps.sk +421 905 601 702
Monika Rusinová Manažér poistenia MPS, s.r.o.  priezvisko@mps.sk +421 907 935 156
Zuzana Smilajkovová Manažér poistenia MPS, s.r.o.  priezvisko@mps.sk +421 910 919 914
Jaroslav Sopčák Manažér poistenia MPS, s.r.o.  priezvisko@mps.sk +421 903 408 381
Jaroslav Šukala Manažér poistenia MPS, s.r.o.  priezvisko@mps.sk +421 907 353 332

 

MPS, s.r.o. , Plynárenská 1,
821 09 Bratislava

Kontaktný formulár

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie