Centrála spoločnosti
Meno Pozícia Firma E-mail Telefón
Marcel Pekarčík Manažér obchodu  MPS, s.r.o. pekarcik@mps.sk +421 907 743 149
Eva Mikulová Back office manažér MPS, s.r.o. mikulova@mps.sk +421 908 615 583
Anna Polakovičová Finančný manažér MPS, s.r.o. polakovicova@mps.sk +421 903 959 616
Katarína Takáčová Senior referent ekonom. odd. MPS, s.r.o. takacova@mps.sk +421 917 364 306
Rastislav Valkovič Manažér likvidácie poistných udalostí MPS, s.r.o. valkovic@mps.sk +421 905 644 256
Renáta Pompošová Manažér poistenia kľúčových klientov MPS, s.r.o. pomposova@mps.sk +421 905 633 399
Miroslav Urbánek  Manažér poistenia kľúčových klientov MPS, s.r.o. urbanek@mps.sk +421 948 660 068
 
Podriadení finanční agenti
Meno Pozícia Firma E-mail Telefón
Viera Školníková Manažér poistenia AquaCrystal, s.r.o., s.r.o. skolnikova@mps.sk +421 905 358 362
Kamila Kušnierová Manažér poistenia Caraston, s.r.o. kusnierova@mps.sk +421 905 418 863  
Pavol Vrábel Manažér poistenia CAR Trading, s.r.o. vrabel@mps.sk +421 902 047 004
Martin Schmotzer Manažér poistenia CONTRAVIO, s.r.o. schmotzer@mps.sk +421 908 744 509
Rastislav Dančík Manažér poistenia Dansimi, s.r.o. dancik@mps.sk +421 908 134 068
Dana Koišová Manažér poistenia DAPEMA, s.r.o. koisova@mps.sk +421 903 843 086
Vladimír Pažitný Manažér poistenia EKOPA, s.r.o. pazitny@mps.sk +421 905 276 013
Oľga Kopčanová Manažér poistenia Golden Price, s.r.o. kopcanova@mps.sk +421 911 148 801
Štefan Gregor Manažér poistenia Gregor&Partners, s.r.o. gregor&partners@mps.sk +421 907 902 444
Iveta Šumpíková Manažér poistenia I.V.A. Estate, s.r.o. sumpikova@mps.sk +421 904 597 587
Jana Dlhopolčeková Manažér poistenia KALA TEAM, s.r.o. dlhopolcekova@mps.sk +421 903 655 234
Iveta Knapcová Manažér poistenia Knap-life, s.r.o. knapcova@mps.sk +421 907 405 197
Ľubica Murgašová Manažér poistenia LUQUA, s.r.o. murgasova@mps.sk +421 905 543 902
Leonard Witkovsky Manažér poistenia L&W Group, s.r.o. witkovsky@mps.sk +421 918 533 086  
Marián Králik Manažér poistenia Marián Králik, s.r.o. kralik@mps.sk +421 907 881 073
Ivan Tešlár Manažér poistenia MAXIME, s.r.o. teslar@mps.sk +421 903 227 974
Zuzana Pajgertová Manažér poistenia MONTEGO, s.r.o. pajgertova@mps.sk +421 905 856 522
Vlastimil Chrapčiak Manažér poistenia Optimizem BB, s.r.o. chrapciak@mps.sk +421 905 260 795
Zdeněk Pupala Manažér poistenia PUPALA, s.r.o. pupala@mps.sk +421 905 444 588
Katarína Ondroušková Manažér poistenia RfO, s.r.o. ondrouskova@mps.sk +421 948 530 589
Ladislav Šíra Manažér poistenia Šíra Big, s.r.o. sira@mps.sk +421 903 444 436
Marcela Chudovská Manažér poistenia TATIANA, s.r.o. chudovska@mps.sk +421 908 402 809
Roman Bugár Manažér poistenia TOP Consulting SK, s.r.o. bugar@mps.sk +421 908 550 635
Zdenka Bugárová Manažér poistenia  TOP Consulting SK, s.r.o. bugarova@mps.sk +421 904 035 484
Michaela Furdová Manažér poistenia TOP Consulting SK, s.r.o. furdova@mps.sk +421 917 938 101
Tomáš Pajerský Manažér poistenia TOP Consulting SK, s.r.o. pajersky@mps.sk +421 948 550 685  
Dušan Straka Manažér poistenia Trinity CE, s.r.o. trinityds@mps.sk +421 915 837 057
Tomáš Hollý Manažér poistenia Valkyra, s.r.o. holly@mps.sk +421 905 645 411
Andrea Augstínová Manažér poistenia MPS, s.r.o. augustinova@mps.sk +421 948 555 440
Veronika Balková Manažér poistenia MPS, s.r.o. balkova@mps.sk +421 905 420 476
Daniel Dian Manažér poistenia  MPS, s.r.o.  dian@mps.sk +421 911 865 999
Ivana Dokupilová Manažér poistenia  MPS, s.r.o.  dokupilova@mps.sk +421 948 522 255
Peter Holec Manažér poistenia  MPS, s.r.o.  holec@mps.sk +421 915 950 484
Miroslav Jelenák Manažér poistenia  MPS, s.r.o.  jelenak@mps.sk +421 911 714 288
Anna Kucharová Manažér poistenia MPS, s.r.o.  kucharova@mps.sk +421 904 677 891
Alfréd Kutálek Manažér poistenia MPS, s.r.o.  kutalek@mps.sk +421 905 577 788
Eva Molnárová Manažér poistenia MPS, s.r.o.  molnarova@mps.sk +421 905 914 619
Ivana Poláková Manažér poistenia MPS, s.r.o.  polakova@mps.sk +421 905 601 702
Imrich Presinszky Manažér poistenia MPS, s.r.o. presinszky@mps.sk +421 910 901 259
Monika Rusinová Manažér poistenia MPS, s.r.o.  rusinova@mps.sk +421 907 935 156
Zuzana Smilajkovová Manažér poistenia MPS, s.r.o.  smilajkovova@mps.sk +421 910 919 914
Jaroslav Sopčák Manažér poistenia MPS, s.r.o.  sopcak@mps.sk +421 903 408 381
Jaroslav Šukala Manažér poistenia MPS, s.r.o.  sukala@mps.sk +421 907 353 332

 

MPS, s.r.o. , Plynárenská 1,
821 09 Bratislava

Kontaktný formulár