Životné poistenie pre ženy? Novinka na trhu môže byť zaujímavá
23. 05. 2021

Životné poistenie pre ženy? Novinka na trhu môže byť zaujímavá

Krok s dobou sa snažia udržať aj poisťovne a na trh sa dostalo zaujímavé životné poistenie špeciálne vytvorené pre ženy. Vyplýva z potrieb krytia špeciálnych ohrození určitej skupiny, ktoré štandardné životné poistenie nepokrýva a inovatívne riešenie je zaujímavým produktom. 

Životné poistenie pre ženy kryje situácie, ktoré môžu nastať práve u žien. Ide napríklad o tehotenské, pôrodné a popôrodné komplikácie, taktiež rôzne ženské ochorenia a operácie či narodenie dieťaťa s vrodenou chybou. Životné poistenie pre ženy kryje tieto komplikácie a pri každej z nich má poistená nárok na opakované poistné plnenie. Nadštandardné poistné krytie tak môže byť pre ženy veľkou výhodou, najmä v prípadoch, že existuje predispozícia na niektorý z vyššie spomenutých problémov.

Komplikácie počas tehotenstva sú jednou z najčastejších príčin poistných udalostí práve u žien už dlhodobo. Neočakávané problémy ako komplikované tehotenstvo či pôrod, tak vďaka inovatívnej možnosti životného poistenia pre ženy môžu byť zvládnuté jednoduchšie, práve po finančnej stránke. Patria sem napríklad problémy ako akútny cisársky rez, eklampsia, ruptúra maternice, popôrodná depresia a podobne, ktoré ženám komplikujú následné bežné fungovanie. Minulý rok tvorili dokonca komplikácie počas tehotenstva až štvrtú najčastejšiu príčinu poistných udalostí žien.

Špeciálne krytie je určené aj pre narodenie detí s vrodenou chybou, nakoľko následná liečba je zväčša finančne aj časovo veľmi náročná. Toto poistné krytie sa vzťahuje na vrodené chyby srdca, obličiek, metabolické poruchy, Downov syndróm a podobne. Pri veľmi vážnych zdravotných komplikáciách dieťaťa je možné vyplatenie až trojnásobku poistnej sumy, ktorá môže pomôcť či už financovať liečbu alebo nahradiť príjem rodiča, ktorý sa podieľa na dlhodobej starostlivosti o dieťa.

Životné poistenie pre ženy pomáha kryť aj operácie, ktoré sú spojené práve s tehotenstvom či pôrodom. Toto krytie slúži napríklad pre potreby zaplatenia rekonštrukcie jaziev či operácií diastázy po pôrode, no zahŕňa aj zákroky, ktoré pomáhajú ženám cítiť sa opäť plnohodnotne. Tu môžeme zaradiť napríklad rekonštrukciu častí tela po úrazoch, nádoroch, masketómií, liečbu endometriózy, operáciu panvového dna a podobne. Poistenie závažných ochorení s dvojnásobným poistným plnením je dobrou voľbou pre typické ženské formy rakoviny a hospitalizáciu, ako je napríklad rakovina prsníka, krčka maternice, vaječníkov a podobne.

Táto novinka v podobe životného poistenia pre ženy môže byť veľmi dobrou voľbou pre tie, ktoré majú predispozície na zdravotné komplikácie alebo sa chcú ubezpečiť, že keby takéto komplikácie nastali, majú zábezpeku.

MPS s.r.o
Autor: MPS s.r.o

Náš príbeh sa začal písať v roku 1998, kedy sme sa dvaja obchodníci z poisťovne rozhodli spojiť sily a ísť vlastnou cestou. Začiatky boli neisté, predsa len v tom čase začínať podnikanie a ešte v sektore poistenia, kedy sme ako profesia poisťovací makléri - dnes agenti, nemali najlepšie meno. Avšak napriek tomu sme sa rozhodli, že do toho dáme všetko a z malej dvoj chlapovej firmy urobíme úspešnú spoločnosť, ktorá si vybuduje svoje miesto na trhu s prívlastkom rodinná.

Prešli sme rôznymi zmenami. Po prvej legislatívnej zmene, kedy zo zákona boli odstránení makléri, sme boli nútení zmeniť názov spoločnosti z pôvodného Maklérska Poisťovacia Spoločnosť na nové, Moderné Poisťovacie Služby. Počas celého obdobia existencie našej spoločnosti sme sa posúvali v trhom rebríčku smerom nahor a dnes sa hlásime medzi TOP 10 sprostredkovateľských spoločností v neživotnom poistení.

Ako čas plynul, aj my sme rástli a stále viac sa prehlbovala pôvodná myšlienka rodinnej firmy.  Našli sme do nášho tímu správnych ľudí, za ktorými stojíme a berieme ich ako súčasť našich rodín. Tento istý pocit sa snažíme prenášať aj na spolupracujúcich partnerov, podriadených finančných agentov a v neposlednom rade našich klientov, ktorým svojimi službami a starostlivosťou pripomíname, že sme tu pre nich. Dajte nám príležitosť Vás zaradiť do našej klientskej rodiny, lebo spolu sme silnejší a stabilnejší. 

Jozef & Marek