Vstup do II. piliera je od mája povinný. Aké zmeny nás čakajú?
18. 05. 2023

Vstup do II. piliera je od mája povinný. Aké zmeny nás čakajú?

Tento rok prináša viacero noviniek v dôchodkovom poistení a jednou z nich je aj automatický vstup do II. piliera. Vstup do II. dôchodkového piliera bol doposiaľ dobrovoľný, no od 1.mája 2023 prichádza zmena, kedy sa tento dobrovoľný vstup mení na automatický.

Zmena sa bude týkať študentov, ktorí práve ukončili štúdium a od 1. mája 2023 prichádzajú do prvého zamestnania. Rovnako sa týka aj osôb pracujúcich v zahraničí, ktoré sa vracajú naspäť na Slovensko a od 1. mája 2023 sa prvýkrát zamestnajú. Taktiež sa týka osôb do 40 rokov, ktoré sú samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a nemali povinnosť platiť dôchodkové poistenie z dôvodu nedosiahnutia potrebnej výšky príjmu pre povinnosť platenia dôchodkového poistenia. Pokiaľ ste mali uzatvorené dôchodkové poistenie pred 1. májom 2023 a máte do 40 rokov, vstup do II. piliera zostáva dobrovoľný.

Každá z vyššie spomenutých skupín, ktoré budú poistené prvýkrát, dostane od Sociálnej poisťovne do 60 dní informáciu o vzniknutom dôchodkovom sporení s tým, že poistenec môže uzavrieť zmluvu s niektorou z dôchodcovských spoločností. DSS si môže každý klient vybrať podľa svojich preferencií v lehote 180 dní. Pokiaľ to však nestihnete, Sociálna poisťovňa vám pridelí DSS a uzatvorí zmluvu, o čom Vás bude informovať do 8 dní od uzavretia zmluvy elektronicky prostredníctvom služby elektronického účtu poistenca.

Pokiaľ sa Vám vybraná DSS nebude pozdávať, môžete po roku prestúpiť do inej, prípadne vystúpiť z II. dôchodkového piliera. Vystúpiť môžete len v prípade, že ste do II. piliera vstúpili automaticky po 1. máji 2023, nakoľko na vystúpenie je lehota 730 od vzniku účasti na dôchodkovom sporení. Vystúpenie je potrebné realizovať písomnou formou, ktorá musí obsahovať úradne overený podpis alebo podpis pracovníka Sociálnej poisťovne a jasne definovanú vôľu vystúpiť z dôchodkového sporenia. Zrušenie je platné po doručení od prvého dňa vzniku sporenia a už ho nemožno vrátiť. Ak sa však rozhodnete znovu vstúpiť. Môžete tak urobiť už len raz a ďalšie vystúpenie nie je možné.

Okrem automatického vstupu do II. piliera je automaticky predvolená aj investičná stratégia, nakoľko mnoho Slovákov má investičnú stratégiu nastavenú nesprávne a minimálne zhodnotenie nepokrýva ani infláciu. Vďaka predvolenej investičnej stratégii je tak sporenie na dôchodok oveľa efektívnejšie. Časť sporenia ide do garantovaného dlhopisového dôchodkového fondu s nízkym rizikom a nízkym výnosom, druhá časť zas zas do indexovaného negarantovaného dôchodkového fondu, ktorý má síce vyššie riziko, no v súvislosti s tým aj vyšší výnos. Na začiatku budú všetky financie alokované v indexovanom negarantovanom fonde, po dovŕšení 50 rokov sa budú každoročne presúvať 4% majetku do garantovaného dlhopisového fondu.

MPS s.r.o
Autor: MPS s.r.o

Náš príbeh sa začal písať v roku 1998, kedy sme sa dvaja obchodníci z poisťovne rozhodli spojiť sily a ísť vlastnou cestou. Začiatky boli neisté, predsa len v tom čase začínať podnikanie a ešte v sektore poistenia, kedy sme ako profesia poisťovací makléri - dnes agenti, nemali najlepšie meno. Avšak napriek tomu sme sa rozhodli, že do toho dáme všetko a z malej dvoj chlapovej firmy urobíme úspešnú spoločnosť, ktorá si vybuduje svoje miesto na trhu s prívlastkom rodinná.

Prešli sme rôznymi zmenami. Po prvej legislatívnej zmene, kedy zo zákona boli odstránení makléri, sme boli nútení zmeniť názov spoločnosti z pôvodného Maklérska Poisťovacia Spoločnosť na nové, Moderné Poisťovacie Služby. Počas celého obdobia existencie našej spoločnosti sme sa posúvali v trhom rebríčku smerom nahor a dnes sa hlásime medzi TOP 10 sprostredkovateľských spoločností v neživotnom poistení.

Ako čas plynul, aj my sme rástli a stále viac sa prehlbovala pôvodná myšlienka rodinnej firmy.  Našli sme do nášho tímu správnych ľudí, za ktorými stojíme a berieme ich ako súčasť našich rodín. Tento istý pocit sa snažíme prenášať aj na spolupracujúcich partnerov, podriadených finančných agentov a v neposlednom rade našich klientov, ktorým svojimi službami a starostlivosťou pripomíname, že sme tu pre nich. Dajte nám príležitosť Vás zaradiť do našej klientskej rodiny, lebo spolu sme silnejší a stabilnejší. 

Jozef & Marek

 

Naše hodnoty

Lojalita našich kolegov je pre nás základom, na ktorom staviame vo vzťahu ku klientom a obchodným partnerom.

Rôznorodé zameranie členov tímu, silná kolegialita zabezpečujú naplnenie potrieb klienta a dosiahnutie cieľov spoločnosti.

Rodinná atmosféra spoločnosti so silnou schopnosťou empatie prináša a posilňuje jej stabilitu.

Autentickosť je pre nás, že vždy Vám odporúčame len tie poistné služby, o ktorých sme presvedčení, že sú kvalitné a vhodné pre Vaše potreby.

Spoľahlivosťou prinášame klientom istotu správnej voľby pri výbere partnera, čím posilňujeme jeho sebadôveru a presvedčenie.

Progresia je neustále vzdelávanie pracovníkov, sledujeme a aplikujeme moderné trendy v poskytovaní služieb v poistení vrátane využívania IT a sociálnych sietí.

Proklientský prístup, sme tím odborníkov silne zameraný na požiadavky klienta a pripravení v každom momente priniesť optimálne riešenie. Zároveň pevne stojíme pri našich klientoch počas celej doby trvania partnerstva.

Autentickosť, Tímový duch, Spoľahlivosť, Profesionalita, Lojalita, Progresívnosť, Rodinný a Proklientský prístup

 

Naša vízia 

Edukácia a posun pozitívneho vnímania poistenia ako súčasť každodenného života.

Používanie cookies - aby web fungoval ako má:

Aby ste na webe ľahko našli to, čo hľadáte, potrebujeme váš súhlas so spracovaním súborov cookies. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" všetky cookies jednoducho povolíte.

Cookies sú malé súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom prehliadači. Podľa nich vás na našom webe spoznáme a zobrazíme vám web tak, aby všetko fungovalo správne a podľa vašich preferencií. Prehľad cookies a podmienky ich používania si môžete prečítať tu.

Nastavenie