Viete odlíšiť finančného poradcu od finančného agenta?
09. 03. 2023

Viete odlíšiť finančného poradcu od finančného agenta?

To, že peniaze ležiace na účte, alebo ako sa ľudovo hovorí pod paplónom, znamená, že strácajú na hodnote, už asi dávno viete. Ako však s financiami narábať tak, aby zbytočne neležali bokom, ale aby zarábali? Viete si vyhodnotiť, ktorá hypotéka je pre vás najvýhodnejšia? Pýtate sa, či sa vám oplatí sporiť? Aj na tieto otázky vám bude vedieť odpovedať a poradiť to najvhodnejšie riešenie špecialista, ktorý sa financiami zaoberá. Ako však rozlíšiť posty špecialistov, ktorými sú finančný agent a finančný poradca? Zodpovedajú sa špecialisti za prípadne finančné straty alebo sú vaše financie pri neúspešnej transakcii či investícii nenávratne preč?

Finančný agent je platený z provízií

Finančný agent je typ špecialistu, ktorého činnosť a práca je priamo závislá na na spolupráci s finančnou inštitúciou a má na transakcii osobný záujem. Za finančnú inštitúciu sa považuje napríklad banka, poisťovňa či obchodník s cennými papiermi a podobne. Finančný agent vám ponúkne určité riešenia a služby na správu financií a pokiaľ sa rozhodnete využiť niektoré z jeho ponúkaných riešení, administratívne zastreší uzatvorenie zmlúv a potrebných náležitostí. Môže ním byť napríklad aj osoba, ktorá sprostredkováva doplnkové poistenie. 

Rozlišujeme však viacero typov finančných agentov, podľa toho, ako sa člení ich partnerská spolupráca s finančnými inštitúciami. Ide o samostatných finančných agentov, ktorí s finančnými inštitúciami spolupracujú na priamo, ďalej poznáme viazaných finančných agentov, ktorých spolupráca sa obmedzuje len na jednu finančnú inštitúciu a v prípade podriadených finančných agentov je spolupráca obmedzená na spoluprácu len s jedným samostatným finančným agentom.

Treba však dodať, že finančný agent nie je finančný poradca a dokonca má túto činnosť zákonom zakázanú. Jeho úlohou je len vybrať pre vás najvhodnejší produkt z ponuky bez toho, aby vám odporučil horší produkt na úkor vhodnejšieho len preto, aby z neho získal lepšiu províziu. Finančný agent je totiž platený vo forme provízií, ktoré získava ako odmenu za sprostredkovanie, neplatíte mu priamo vy. 

Finančný poradca musí mať vyššiu úroveň odbornosti

Finančný poradca je odborník, ktorý by vám mal poradiť, ako čo najlepšie naložiť s financiami a poradiť vám, ktorý produkt či služba je pre vás najvýhodnejším riešením. To znamená, že by mal mať celkový prehľad o aktuálnych produktoch na trhu a vedieť pripraviť aj osobný finančný plán. Finančný poradca by mal byť teda nezávislý a od finančných inštitúcií nedostáva žiadnu províziu, za svoje služby je platený priamo klientom.

Rozdiel medzi finančným agentom a poradcom je teda markantný už len z dôvodu, že finančný poradca musí spĺňať oveľa prísnejšie podmienky v úrovni svojej odbornosti. Obidva typy špecialistov musia byť po posúdení a splnení podmienok registrovaní v osobitnom registri Národnej banky Slovenska. Ten sa člení podľa špecializácií agentov a poradcov na oblasť poistenia, kapitálového trhu, prijímania vkladov, úverového poradenstva, doplnkového dôchodkového sporenia alebo starobného dôchodkového sporenia. Do úverového poradenstva spadá  poskytovanie úverov, hypoték a spotrebiteľských úverov.

Kto preberá zodpovednosť za škody?

Sú však finanční agenti a poradcovia zodpovední za prípadné škody? Odpoveď je áno, ale len v prípade, že porušia svoje povinnosti. To znamená napríklad neoprávnené obohatenie sa na úkor klienta. Ak sa však jedná napríklad o investície, ktoré sa spájajú s určitou mierou rizika, o ktorej vás vopred informujú, za spôsobené škody a straty v tomto prípade nezodpovedajú. Finanční agenti aj poradcovia sú však pre prípad zodpovednosti za škodu pri výkone činnosti riadne povinne poistení a táto skutočnosť je zaznamenaná aj v registri Národnej banky Slovenska.

Ak teda stále váhate nad tým, ako naložiť so svojimi financiami, skúste sa obrátiť na odborníkov, ktorí majú s finančným trhom skúsenosti a poradia vám čo najlepšie riešenie.

MPS s.r.o
Autor: MPS s.r.o

Náš príbeh sa začal písať v roku 1998, kedy sme sa dvaja obchodníci z poisťovne rozhodli spojiť sily a ísť vlastnou cestou. Začiatky boli neisté, predsa len v tom čase začínať podnikanie a ešte v sektore poistenia, kedy sme ako profesia poisťovací makléri - dnes agenti, nemali najlepšie meno. Avšak napriek tomu sme sa rozhodli, že do toho dáme všetko a z malej dvoj chlapovej firmy urobíme úspešnú spoločnosť, ktorá si vybuduje svoje miesto na trhu s prívlastkom rodinná.

Prešli sme rôznymi zmenami. Po prvej legislatívnej zmene, kedy zo zákona boli odstránení makléri, sme boli nútení zmeniť názov spoločnosti z pôvodného Maklérska Poisťovacia Spoločnosť na nové, Moderné Poisťovacie Služby. Počas celého obdobia existencie našej spoločnosti sme sa posúvali v trhom rebríčku smerom nahor a dnes sa hlásime medzi TOP 10 sprostredkovateľských spoločností v neživotnom poistení.

Ako čas plynul, aj my sme rástli a stále viac sa prehlbovala pôvodná myšlienka rodinnej firmy.  Našli sme do nášho tímu správnych ľudí, za ktorými stojíme a berieme ich ako súčasť našich rodín. Tento istý pocit sa snažíme prenášať aj na spolupracujúcich partnerov, podriadených finančných agentov a v neposlednom rade našich klientov, ktorým svojimi službami a starostlivosťou pripomíname, že sme tu pre nich. Dajte nám príležitosť Vás zaradiť do našej klientskej rodiny, lebo spolu sme silnejší a stabilnejší. 

Jozef & Marek

 

Naše hodnoty

Lojalita našich kolegov je pre nás základom, na ktorom staviame vo vzťahu ku klientom a obchodným partnerom.

Rôznorodé zameranie členov tímu, silná kolegialita zabezpečujú naplnenie potrieb klienta a dosiahnutie cieľov spoločnosti.

Rodinná atmosféra spoločnosti so silnou schopnosťou empatie prináša a posilňuje jej stabilitu.

Autentickosť je pre nás, že vždy Vám odporúčame len tie poistné služby, o ktorých sme presvedčení, že sú kvalitné a vhodné pre Vaše potreby.

Spoľahlivosťou prinášame klientom istotu správnej voľby pri výbere partnera, čím posilňujeme jeho sebadôveru a presvedčenie.

Progresia je neustále vzdelávanie pracovníkov, sledujeme a aplikujeme moderné trendy v poskytovaní služieb v poistení vrátane využívania IT a sociálnych sietí.

Proklientský prístup, sme tím odborníkov silne zameraný na požiadavky klienta a pripravení v každom momente priniesť optimálne riešenie. Zároveň pevne stojíme pri našich klientoch počas celej doby trvania partnerstva.

Autentickosť, Tímový duch, Spoľahlivosť, Profesionalita, Lojalita, Progresívnosť, Rodinný a Proklientský prístup

 

Naša vízia 

Edukácia a posun pozitívneho vnímania poistenia ako súčasť každodenného života.

Používanie cookies - aby web fungoval ako má:

Aby ste na webe ľahko našli to, čo hľadáte, potrebujeme váš súhlas so spracovaním súborov cookies. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" všetky cookies jednoducho povolíte.

Cookies sú malé súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom prehliadači. Podľa nich vás na našom webe spoznáme a zobrazíme vám web tak, aby všetko fungovalo správne a podľa vašich preferencií. Prehľad cookies a podmienky ich používania si môžete prečítať tu.

Nastavenie