Ste poistení aj počas vírusu? Toto by ste mali vedieť!
08. 04. 2020

Ste poistení aj počas vírusu? Toto by ste mali vedieť!

Máte cestovné poistenie a zostali ste v zahraničí? Vraciate sa zo zahraničia a neviete, či pokryje vaše cestovné poistenie pandémiu? Môže pokryť čas strávený v karanténe životné poistenie? Môžete žiadať vašu poisťovňu o náhradu nákladov?


Životné poistenie musí byť správne nastavené

Pokiaľ máte životné poistenie, ktoré vám pokrýva napríklad celoživotné následky vzniknuté chorobou či vážnym zranením, pokiaľ ochoriete na vysokoinfekčné ochorenie COVID-19 a zostanú vám trvalé následky, poisťovňa by mala pokryť potrebné. Je však dôležité preveriť, či v poistnej zmluve nie je klauzula, ktorá hovorí o neposkytovaní poistného plnenia v súvislosti s epidémiou a pandémiou. V tejto situácii je dôležité naozaj dôkladne poznať svoju zmluvu, prípadne sa poradiť s finančným poradcom, ako postupovať ďalej.

Keďže sa však situácia nielen na Slovensku, ale aj vo svete, veľmi rýchlo mení, je dôležité sledovať aktuálne informácie na stránkach vašej poisťovne. Momentálne je choroba spôsobená koronavírusom krytá poisteniami, nakoľko ide o akútne respiračné ochorenie. Ak však dôjde k úmrtiu poistenca v dôsledku tohto ochorenia, pokiaľ má poistenie pre prípad rizika smrti, oprávnené osoby dostanú vyplatené poistné plnenie.


Mimoriadne opatrenia sa týkajú aj poisťovní

Mnohé poisťovne poskytujú klientom rôzne ústupky, napríklad v podobe posunu lehôt, zrušení sankcií za neskoré nahlásenie poistnej udalosti v prípade diagnózy koronavírusu. Poisťovne v tomto období taktiež zohľadňujú aj obmedzené možnosti získania či vybavenia rôznych potvrdení.

 
Poisťovňa vám ponúka bonusy zdarma

V súčasnej dobe je možné využiť mnohé služby, ktoré poistení klienti bežne nevyužívajú, respektíve zabúdajú, že sú súčasťou životného poistenia. Pokiaľ ste sa ocitli v karanténe, alebo nezvládate momentálnu situáciu, ste osamelí alebo máte úzkostné stavy, pocity samoty či paniky, môžete využiť službu psychológov či lekárov prostredníctvom telefonickej linky. Niektoré poisťovne dokonca ponúkajú túto možnosť prostredníctvom online chatu. Práve vďaka poisteniu tak môžete v čase pandémie chrániť aj svoje psychické zdravie.

 
Čo s cestovným poistením?

Ak ste sa dostali do zahraničia a pred vašim vycestovaním ešte pandémia v krajine, kde sa nachádzate, nebola, cestovné poistenie vám stále platí, aj napriek tomu, že počas vášho pobytu sa situácia mohla zmeniť.

Pokiaľ ste mali zaplatenú dovolenku, letenky či pobyt, storno poplatky v cestovnom poistení pokryté nie sú. V takomto prípade je dobré počkať, kým cestovná kancelária, letecká spoločnosť alebo zariadenie zruší vašu cestu. Až vtedy vám vzniká nárok na odškodné.

 
Preplatí poisťovňa aj karanténu?

Nie, náklady spojené s povinnou karanténou poisťovňa neprepláca, nakoľko nejde o liečenie a tým pádom nemôžete využiť poistenie liečebných nákladov.

Pokiaľ si však nie ste istí, čo všetko vaše poistenie zahŕňa, je dobré sa poradiť buď s vašim finančným poradcom alebo so sprostredkovateľom vášho poistenia.

MPS , s.r.o
Autor: MPS , s.r.o

Náš príbeh sa začal písať v roku 1998, kedy sme sa dvaja obchodníci z poisťovne rozhodli spojiť sily a ísť vlastnou cestou. Začiatky boli neisté, predsa len v tom čase začínať podnikanie a ešte v sektore poistenia, kedy sme ako profesia poisťovací makléri - dnes agenti, nemali najlepšie meno. Avšak napriek tomu sme sa rozhodli, že do toho dáme všetko a z malej dvoj chlapovej firmy urobíme úspešnú spoločnosť, ktorá si vybuduje svoje miesto na trhu s prívlastkom rodinná.

Prešli sme rôznymi zmenami. Po prvej legislatívnej zmene, kedy zo zákona boli odstránení makléri, sme boli nútení zmeniť názov spoločnosti z pôvodného Maklérska Poisťovacia Spoločnosť na nové, Moderné Poisťovacie Služby. Počas celého obdobia existencie našej spoločnosti sme sa posúvali v trhom rebríčku smerom nahor a dnes sa hlásime medzi TOP 10 sprostredkovateľských spoločností v neživotnom poistení.

Ako čas plynul, aj my sme rástli a stále viac sa prehlbovala pôvodná myšlienka rodinnej firmy.  Našli sme do nášho tímu správnych ľudí, za ktorými stojíme a berieme ich ako súčasť našich rodín. Tento istý pocit sa snažíme prenášať aj na spolupracujúcich partnerov, podriadených finančných agentov a v neposlednom rade našich klientov, ktorým svojimi službami a starostlivosťou pripomíname, že sme tu pre nich. Dajte nám príležitosť Vás zaradiť do našej klientskej rodiny, lebo spolu sme silnejší a stabilnejší. 

Jozef & Marek