Splácanie úverov by malo byť jednoduchšie vďaka pomoci od štátu. Kto má na ňu nárok?
14. 12. 2023

Splácanie úverov by malo byť jednoduchšie vďaka pomoci od štátu. Kto má na ňu nárok?

V súčasnosti sú hypotéky luxusným artiklom, ktorý si už vďaka vysokým úrokom nemôže dovoliť každý tak, ako tomu bolo v nedávnej minulosti. Ak však už úver máte a práve dochádza ku koncu fixačného obdobia, môžu sa vám mesačné splátky výrazne navýšiť, čo dokáže ovplyvniť rodinný rozpočet.

Nový návrh zákona o pomoci pri splácaní úveru na bývanie, ktorý schválila vláda koncom novembra, by mal pomáhať práve nízkopríjmovým domácnostiam. Pomoc od štátu sľubuje príspevok v podobe sociálnej dávky, ktorá by mala pomôcť pri nemožnosti splácania bývania. Výška tejto podpory je maximálne 150 eur mesačne. Zákon do platnosti vstupuje od 1. januára 2024 a prvé dávky by mali žiadatelia dostať vo februári budúceho roka.

Opatrenie sa týka ľudí, ktorí mali príjem do výšky 1,6 násobku priemernej mzdy spred dvoch rokov, pričom ide o hranicu 2086 eur. Štát preplatí 75% navýšenia splátky maximálne do sumy 150 eur a pôjde o pravidelný príspevok k mesačnej splátke úveru. Národná rada schválila aj mimoriadny daňový bonus, ktorý má pomôcť tým domácnostiam, ktorým v roku 2023 výrazne stúpli splátky oproti predošlému roku. Uplatniť tento príspevok je možné v ročnom zúčtovaní alebo v daňovom priznaní. Taktiež bol odobrený aj príspevok na splácanie úveru na bývanie pri zvýšenej úhrade splátky úveru, ku ktorej došlo pri refixácii.

Žiadateľ o príspevok však musí spĺňať nasledovné podmienky. Oprávnená osoba na získanie príspevku musí byť uvedená ako dlžník v zmluve o úvere na bývanie, no tento príspevok môže získať len jeden z dlžníkov. Zároveň je podmienkou trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenska a úverová zmluva musí byť uzatvorená pred 1. januárom 2024 a k zvýšeniu úrokovej sadzby muselo dôjsť na základe refixácie. Aby ste mohli o príspevok požiadať, maximálna hranica výšky príjmu oprávnenej osoby a spoludlžníka za rok 2022 je najviac 1,6 násobok priemernej mesačnej mzdy. Tento príspevok môže byť poskytnutý len na jednu zmluvu na jednu nehnuteľnosť, ktorá sa nachádza na území Slovenskej republiky a slúži na trvalé bývanie oprávnenej osoby. Podmienkou získania príspevku je samozrejme pravidené uhrádzanie mesačných splátok.

Príspevok bude vyplácať príslušný úrad práce vždy nasledujúci mesiac po zaplatení splátky. Systém je nastavený tak, že podľa sumy navýšenia splátky o určitú hodnotu, dostanete finančnú pomoc vo výške 75% z nárastu, maximálne do výšky 150 eur mesačne. Ak sa vám splátka zvýšila napr. o 100 eur, získate príspevok vo výške 75 eur. Ak sa nová splátka navýšila o 300 eur, môžete získať maximálne 150 eur.

Táto pomoc je nastavená zatiaľ do roku 2027 a počas tohto obdobia štát počíta s pomocou pre približne 315 000 úverov.

MPS s.r.o
Autor: MPS s.r.o

Náš príbeh sa začal písať v roku 1998, kedy sme sa dvaja obchodníci z poisťovne rozhodli spojiť sily a ísť vlastnou cestou. Začiatky boli neisté, predsa len v tom čase začínať podnikanie a ešte v sektore poistenia, kedy sme ako profesia poisťovací makléri - dnes agenti, nemali najlepšie meno. Avšak napriek tomu sme sa rozhodli, že do toho dáme všetko a z malej dvoj chlapovej firmy urobíme úspešnú spoločnosť, ktorá si vybuduje svoje miesto na trhu s prívlastkom rodinná.

Prešli sme rôznymi zmenami. Po prvej legislatívnej zmene, kedy zo zákona boli odstránení makléri, sme boli nútení zmeniť názov spoločnosti z pôvodného Maklérska Poisťovacia Spoločnosť na nové, Moderné Poisťovacie Služby. Počas celého obdobia existencie našej spoločnosti sme sa posúvali v trhom rebríčku smerom nahor a dnes sa hlásime medzi TOP 10 sprostredkovateľských spoločností v neživotnom poistení.

Ako čas plynul, aj my sme rástli a stále viac sa prehlbovala pôvodná myšlienka rodinnej firmy.  Našli sme do nášho tímu správnych ľudí, za ktorými stojíme a berieme ich ako súčasť našich rodín. Tento istý pocit sa snažíme prenášať aj na spolupracujúcich partnerov, podriadených finančných agentov a v neposlednom rade našich klientov, ktorým svojimi službami a starostlivosťou pripomíname, že sme tu pre nich. Dajte nám príležitosť Vás zaradiť do našej klientskej rodiny, lebo spolu sme silnejší a stabilnejší. 

Jozef & Marek

 

Naše hodnoty

Lojalita našich kolegov je pre nás základom, na ktorom staviame vo vzťahu ku klientom a obchodným partnerom.

Rôznorodé zameranie členov tímu, silná kolegialita zabezpečujú naplnenie potrieb klienta a dosiahnutie cieľov spoločnosti.

Rodinná atmosféra spoločnosti so silnou schopnosťou empatie prináša a posilňuje jej stabilitu.

Autentickosť je pre nás, že vždy Vám odporúčame len tie poistné služby, o ktorých sme presvedčení, že sú kvalitné a vhodné pre Vaše potreby.

Spoľahlivosťou prinášame klientom istotu správnej voľby pri výbere partnera, čím posilňujeme jeho sebadôveru a presvedčenie.

Progresia je neustále vzdelávanie pracovníkov, sledujeme a aplikujeme moderné trendy v poskytovaní služieb v poistení vrátane využívania IT a sociálnych sietí.

Proklientský prístup, sme tím odborníkov silne zameraný na požiadavky klienta a pripravení v každom momente priniesť optimálne riešenie. Zároveň pevne stojíme pri našich klientoch počas celej doby trvania partnerstva.

Autentickosť, Tímový duch, Spoľahlivosť, Profesionalita, Lojalita, Progresívnosť, Rodinný a Proklientský prístup

 

Naša vízia 

Edukácia a posun pozitívneho vnímania poistenia ako súčasť každodenného života.

Používanie cookies - aby web fungoval ako má:

Aby ste na webe ľahko našli to, čo hľadáte, potrebujeme váš súhlas so spracovaním súborov cookies. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" všetky cookies jednoducho povolíte.

Cookies sú malé súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom prehliadači. Podľa nich vás na našom webe spoznáme a zobrazíme vám web tak, aby všetko fungovalo správne a podľa vašich preferencií. Prehľad cookies a podmienky ich používania si môžete prečítať tu.

Nastavenie