Predávate kryptomeny? Pripraviť sa môžete na platenie daní zo zisku
03. 01. 2022

Predávate kryptomeny? Pripraviť sa môžete na platenie daní zo zisku

V súčasnej dobe je investícia do kryptomien veľmi populárna, vzhľadom na ich rastúcu hodnotu. Hoci takáto investícia predstavuje pri investíciách aj značné riziko, možnosť investície do kryptomien využívajú v čoraz väčšej miere aj firmy. Ak firma do kryptomien počas roka investovala a následne ich predala, je potrebné sa pripraviť na platenie dane z vykázaného zisku, pričom na straty sa ohľad neberie. Pokiaľ do kryptomien investuje fyzická osoba, po dosiahnutí zisku musí zaplatiť daň z príjmu a zdravotné odvody. Spôsobov zdaňovania digitálnych aktív alebo kryptomien je pritom niekoľko. Hoci sa kryptomeny nedefinujú ako právny štatút meny alebo peňazí, je to digitálny nosič určitej hodnoty, ktorý slúži ako nástroj výmeny alebo možnosť elektronicky s touto hodnotou obchodovať.

Príjem z výmeny kryptomeny za tovar, službu alebo inú menu taktiež nie je oslobodený od dane, nakoľko sa aj výmena kryptomeny berie ako jej predaj. Pokiaľ teda podnikateľ dosiahne zisk z akejkoľvek transakcie s kryptomenami, potrebné je definovať, či bol nákup zahrnutý do obchodného majetku firmy. Pokiaľ áno, firma ako právnická osoba, nemusí platiť 14% odvody na zdravotné poistenie. Zároveň však vzniká povinnosť účtovania transakcií a vedenia daňovej evidencie.

Zdaniteľné príjmy je možné znížiť o výdavky, ktoré boli vynaložené na dosiahnutie príjmov, no pokiaľ je pri získavaní kryptomien vyšší výdavok, ako príjem, ktorý bol nimi dosiahnutý, rozdiel sa neberie do úvahy, aby firma nemala daňovú stratu. V súčasnosti neexistuje žiadne metodické usmernenie, ktoré by započítavalo do účtovníctva straty pri transakciách s kryptomenami.

Fyzické osoby, ktoré majú zisk z predaja kryptomien, uvádzajú túto skutočnosť v daňovom priznaní ako ostatný príjem a výška dane závisí od základu dane. Ako sme spomínali, v tomto prípade je potrebné zaplatiť aj odvody na zdravotné poistenie. V prípade fyzických osôb je taktiež možné znížiť zdaniteľný príjem o výdavky, ktoré sú preukázateľne vynaložené na dosiahnutie príjmu z predaja alebo výmeny kryptomien a tým pádom je možné zdravotné odvody započítať ako výdavok. Opäť však platí, že pokiaľ sú výdavky na získanie príjmu z transakcie s kryptomenami vyššie ako samotný príjem, na rozdiel sa neberie ohľad.

Pokiaľ ste sa rozhodli investovať do kryptomien či už ako fyzická osoba, alebo ako právnická osoba, je dôležité vedieť, že ich transakciou nemusíte vždy len získať. Treba preto vždy sledovať aktuálne dianie, prípadne sa poradiť s finančným poradcom, ktorý vám môže pri investovaní poradiť.

MPS s.r.o
Autor: MPS s.r.o

Náš príbeh sa začal písať v roku 1998, kedy sme sa dvaja obchodníci z poisťovne rozhodli spojiť sily a ísť vlastnou cestou. Začiatky boli neisté, predsa len v tom čase začínať podnikanie a ešte v sektore poistenia, kedy sme ako profesia poisťovací makléri - dnes agenti, nemali najlepšie meno. Avšak napriek tomu sme sa rozhodli, že do toho dáme všetko a z malej dvoj chlapovej firmy urobíme úspešnú spoločnosť, ktorá si vybuduje svoje miesto na trhu s prívlastkom rodinná.

Prešli sme rôznymi zmenami. Po prvej legislatívnej zmene, kedy zo zákona boli odstránení makléri, sme boli nútení zmeniť názov spoločnosti z pôvodného Maklérska Poisťovacia Spoločnosť na nové, Moderné Poisťovacie Služby. Počas celého obdobia existencie našej spoločnosti sme sa posúvali v trhom rebríčku smerom nahor a dnes sa hlásime medzi TOP 10 sprostredkovateľských spoločností v neživotnom poistení.

Ako čas plynul, aj my sme rástli a stále viac sa prehlbovala pôvodná myšlienka rodinnej firmy.  Našli sme do nášho tímu správnych ľudí, za ktorými stojíme a berieme ich ako súčasť našich rodín. Tento istý pocit sa snažíme prenášať aj na spolupracujúcich partnerov, podriadených finančných agentov a v neposlednom rade našich klientov, ktorým svojimi službami a starostlivosťou pripomíname, že sme tu pre nich. Dajte nám príležitosť Vás zaradiť do našej klientskej rodiny, lebo spolu sme silnejší a stabilnejší. 

Jozef & Marek

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie