Pracujete v zahraničí? Daňové priznanie musíte podať aj na Slovensku
11. 03. 2021

Pracujete v zahraničí? Daňové priznanie musíte podať aj na Slovensku

Mnoho Slovákov žije v pohraničí a svoju prácu vykonávajú už za hranicami nášho štátu. Taktiež mnohí odchádzajú za prácou aj do iných krajín Európskej únie a príjmy majú zo zahraničia. Prečo však Slováci žijúci v zahraničí musia podávať daňové priznanie k dani z príjmov zo zahraničia? Daňové priznanie z celosvetových príjmov musia podávať daňoví rezidenti, čo znamená ľudia, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku alebo sa tu zdržiavajú minimálne 183 dní v kalendárnom roku.

Príjem sa zdaňuje v zahraničí, ale aj na Slovensku. Prečo je to tak?

V mnohých prípadoch môže dochádzať ku konfliktu dvojitej rezidencie. To znamená, že hoci máte trvalý pobyt na Slovensku, no žijete dlhodobo v zahraničí, stanete sa daňovým rezidentom v obidvoch štátoch. V takomto prípade je nutné určiť rozhraničovacie kritériá, aby bolo jasné, v ktorom štáte máte podať daňové priznanie k dani z príjmu a v tomto štáte sa teda dania vaše celosvetové príjmy (v prípade, že máte príjem aj zo Slovenska prípadne iných krajín Európskej únie).

Pre zamedzenie konfliktu dvojitej rezidencie je teda potrebnú určiť rozhraničovacie kritériá a zistiť, kde ste najväčším daňovníkom. V takomto prípade je nutná zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia a posúdenie piatich kritérií. V prvom rade sa posudzuje bývanie či už trvalé alebo prechodné a stredisko životných záujmov, teda kde máte osobné alebo pracovné zázemie. Pokiaľ sú tieto dve kritériá nerozhodné, posudzuje sa miesto najčastejšieho pobytu daňovníka, teda v ktorom štáte sa zdržiava najčastejšie. Ďalej sa posudzuje štátna príslušnosť a následne dohoda príslušných orgánov zmluvných štátov a následne sa určí štát, v ktorom je daňovník daňovým rezidentom.

Zápočet dane alebo vyňatie príjmu?

Pokiaľ máte zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, po správnosti by ste mali vybrať metódu zápočtu dane zo zamestnania. Daňová povinnosť sa môže znížiť o daň zaplatenú mimo územia Slovenskej republiky vtedy, keď sa zahraničné príjmy uvedú v daňovom priznaní, no nezapočítajú sa do výpočtu dane.  U príjmov zo závislej činnosti, teda zamestnania, je možné využiť metódu vyňatia príjmu a to napríklad v prípade, ak ste boli časť roka alebo aj počas celého trvania roka zamestnaní v zahraničí. V tomto prípade však je potrebné zistiť, v ktorej krajine je možné ktorú metódu využiť.

Pokiaľ ste daňovým rezidentom Slovenska, no vaše príjmy boli zdanené v zahraničí a nebudú znova zdanené na Slovensku, je potrebné aby ste daňové priznanie podali a vašou povinnosťou je uviesť aj všetky zahraničné príjmy. Túto povinnosť majú všetci rezidenti Slovenskej republiky, pokiaľ ich príjem presiahol 2207,10 eur.

MPS s.r.o
Autor: MPS s.r.o

Náš príbeh sa začal písať v roku 1998, kedy sme sa dvaja obchodníci z poisťovne rozhodli spojiť sily a ísť vlastnou cestou. Začiatky boli neisté, predsa len v tom čase začínať podnikanie a ešte v sektore poistenia, kedy sme ako profesia poisťovací makléri - dnes agenti, nemali najlepšie meno. Avšak napriek tomu sme sa rozhodli, že do toho dáme všetko a z malej dvoj chlapovej firmy urobíme úspešnú spoločnosť, ktorá si vybuduje svoje miesto na trhu s prívlastkom rodinná.

Prešli sme rôznymi zmenami. Po prvej legislatívnej zmene, kedy zo zákona boli odstránení makléri, sme boli nútení zmeniť názov spoločnosti z pôvodného Maklérska Poisťovacia Spoločnosť na nové, Moderné Poisťovacie Služby. Počas celého obdobia existencie našej spoločnosti sme sa posúvali v trhom rebríčku smerom nahor a dnes sa hlásime medzi TOP 10 sprostredkovateľských spoločností v neživotnom poistení.

Ako čas plynul, aj my sme rástli a stále viac sa prehlbovala pôvodná myšlienka rodinnej firmy.  Našli sme do nášho tímu správnych ľudí, za ktorými stojíme a berieme ich ako súčasť našich rodín. Tento istý pocit sa snažíme prenášať aj na spolupracujúcich partnerov, podriadených finančných agentov a v neposlednom rade našich klientov, ktorým svojimi službami a starostlivosťou pripomíname, že sme tu pre nich. Dajte nám príležitosť Vás zaradiť do našej klientskej rodiny, lebo spolu sme silnejší a stabilnejší. 

Jozef & Marek