Pomoc pre podnikateľov pokračuje, štát bude naďalej poskytovať podporu pre udržanie zamestnanosti
10. 02. 2022

Pomoc pre podnikateľov pokračuje, štát bude naďalej poskytovať podporu pre udržanie zamestnanosti

Koronakríza ovplyvnila celý svet a doplácajú na to najmä podnikatelia. Ministerstvo financií predĺžilo lehotu podávania žiadostí o zvýhodnený úver pre podnikateľov až do konca júna 2022. Táto pomoc je dostupná v podobe záruky za úver a úhrad úrokov. Ide o takzvaný “anti-korona” prevádzkový úver s názvom Podnikateľ 2020, ktorý slúži najmä na zmiernenie dôsledkov pandémie. Túto finančnú pomoc je možné využiť najmä na udržanie prevádzky malých a stredných podnikov. Ide najmä o úhrady prevádzkových a investičných nákladov, pomoc pri splácaní záväzkov voči Sociálnej poisťovni či zdravotným poisťovniam a v neposlednom rade ako pomoc pre udržanie zamestnanosti. Od spustenia tohto úverového programu bolo firmám a živnostníkom vyplatených už viac ako 30 miliónov eur.

Čo treba splniť pre získanie pomoci v podobe zvýhodneného úveru?

Výška úveru pre podnikateľov sa pohybuje od 10 000 eur do 350 000 eur so splatnosťou 3 roky a fixnou úrokovou sadzbou vo výške 4%. Bonifikácia môže úrokovú sadzbu znížiť na 0% a na jej získanie musí firma alebo živnostník udržať podnikateľskú činnosť a zamestnanosť nasledujúcich dvanásť mesiacov. Taktiež nesmie mať po uplynutí tejto doby dlhy na sociálnych a zdravotných odvodoch. Prvý rok po získaní zvýhodneného úveru v programe Podnikateľ 2020 nemusia podnikatelia splácať istinu a podľa posúdenia od banky tento úver dokonca môžu získať bez zakladania majetku.

 “Kilečko 2” bolo schválené pre zlepšenie podnikateľského prostredia 

Prvé “Kilečko” pomohlo zjednodušiť podnikateľom byrokratické povinnosti a vláda schválila ďalšiu pomoc, ktorá obsahuje až 198 opatrení. Tie by mali pomôcť podnikateľom, ale aj jednotlivým podnikateľským segmentom, zjednodušiť podnikateľské prostredie a zároveň ubrať z byrokracie. Cieľom je motivovať k podnikaniu, znížiť nadmernú regulačnú záťaž podnikania a zároveň tak zvýšiť postavenie našej krajiny na medzinárodných rebríčkoch, ktoré hodnotia stav podnikateľského prostredia.

Podnety na zlepšenie prichádzali aj od verejnosti a vďaka rokovaniam a analýze od odborníkov boli vybraté také, ktoré nemajú výrazný vplyv na rozpočet verejnej správy. Najvýznamnejšie zmeny upravujú povinnosti podnikateľov, ktoré zakladajú neúmerné administratívne a nepriame finančné náklady. Ich príčinou je najmä duplicia, komplikovanosť či neúčelnosť. Niektoré zmeny boli vyvodené z dôsledku gold-platingu a teda prísnejšej miery regulácie ako vyžadujú minimálne štandardy legislatívy Európskej únie.

Zákon by mal nadobudnúť účinnosť 1. mája 2022, no podnetov na zlepšenie je v súčasnej dobe také množstvo, že sa pomaly, ale isto zbierajú na ďalšiu pomoc. Kilečko 3 tak postupne tiež nadobúda reálne kontúry.

MPS s.r.o
Autor: MPS s.r.o

Náš príbeh sa začal písať v roku 1998, kedy sme sa dvaja obchodníci z poisťovne rozhodli spojiť sily a ísť vlastnou cestou. Začiatky boli neisté, predsa len v tom čase začínať podnikanie a ešte v sektore poistenia, kedy sme ako profesia poisťovací makléri - dnes agenti, nemali najlepšie meno. Avšak napriek tomu sme sa rozhodli, že do toho dáme všetko a z malej dvoj chlapovej firmy urobíme úspešnú spoločnosť, ktorá si vybuduje svoje miesto na trhu s prívlastkom rodinná.

Prešli sme rôznymi zmenami. Po prvej legislatívnej zmene, kedy zo zákona boli odstránení makléri, sme boli nútení zmeniť názov spoločnosti z pôvodného Maklérska Poisťovacia Spoločnosť na nové, Moderné Poisťovacie Služby. Počas celého obdobia existencie našej spoločnosti sme sa posúvali v trhom rebríčku smerom nahor a dnes sa hlásime medzi TOP 10 sprostredkovateľských spoločností v neživotnom poistení.

Ako čas plynul, aj my sme rástli a stále viac sa prehlbovala pôvodná myšlienka rodinnej firmy.  Našli sme do nášho tímu správnych ľudí, za ktorými stojíme a berieme ich ako súčasť našich rodín. Tento istý pocit sa snažíme prenášať aj na spolupracujúcich partnerov, podriadených finančných agentov a v neposlednom rade našich klientov, ktorým svojimi službami a starostlivosťou pripomíname, že sme tu pre nich. Dajte nám príležitosť Vás zaradiť do našej klientskej rodiny, lebo spolu sme silnejší a stabilnejší. 

Jozef & Marek

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie