Pomoc od štátu by mala platiť až do júna. Týka sa to aj vás?
10. 02. 2021

Pomoc od štátu by mala platiť až do júna. Týka sa to aj vás?

Štátnu pomoc po vypuknutí pandémie na Slovensku dostalo už viac než milión obyvateľov, pričom finančnú injekciu dostali najmä ľudia, ktorí zostali bez príjmu zo dňa na deň. Na začiatku februára bol predstavený projekt Prvá pomoc ++, ktorá by mala platiť až do konca júna a týka sa najmä zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činných osôb. Schému pomoci už schválila aj vláda a momentálne sa čaká na schválenie od Európskej komisie. Žiadatelia o príspevok budú môcť požiadať od marca, spätne aj za mesiac február po mesačnom zúčtovaní miezd zamestnancov.

Ako sa mení výška podpory od štátu?

Od februára sa zvyšuje príspevok za zamestnanca do výšky 100% celkovej ceny práce a pomoc sa rozširuje aj pre zamestnancov a živnostníkov, ktorí začali pracovať alebo vykonávať živnosť od 2.9.2020 do 1.2.2021. Príspevok štátnej pomoci sa zvyšuje aj pre samostatne zárobkovo činné osoby a jednoosobové spoločnosti s ručením obmedzeným.

Zamestnávateľ môže dostať na zamestnanca maximálne 1100 eur na úhradu časti mzdových nákladov, pričom je možné získať príspevok vo výške 100% celkovej ceny práce za čas, kedy zamestnanec nemohol vykonávať svoju prácu kvôli prekážke na strane zamestnávateľa. Ak však zamestnanec bol viac ako 50% pracovného času na prekážkach, firma na neho príspevok nedostane.

Pokiaľ zamestnávateľ alebo samostatne zárobkovo činná osoba museli zatvoriť svoje prevádzky, prípadne dosiahli pokles tržieb, v súčasnosti môžu získať až o polovicu vyšší príspevok. Maximálna výška príspevku je od februára 870 eur. Pokiaľ o tento príspevok žiada podnikateľ, podmienkou jeho získania je povinné nemocenské a dôchodkové poistenie v Sociálnej poisťovni, prípadne odvodové prázdniny. Ak živnostník alebo jednoosobová spoločnosť s ručením obmedzeným nie sú poistení v Sociálnej poisťovni a nemajú príjem, môžu po novom dostať príspevok maximálne 360 eur. Pokiaľ sa však tieto subjekty poistia do 15. februára 2021, môžu požiadať o vyšší príspevok. 

Kto môže požiadať o príspevok?

O prvú pomoc ++ môžu požiadať aktuálni žiadatelia, ktorí už majú s úradom práce dohodu o príspevku z projektov prvá pomoc alebo prvá pomoc plus. Pokiaľ o príspevok žiada nový žiadateľ, je nutné zaslať žiadosť a výkaz podľa príslušného opatrenia na príslušný úrad práce. Žiadateľovi je následne po schválení pomoci vypracovaná dohoda, ktorú úrad práce zasiela buď elektronicky alebo poštou v dvoch vyhotoveniach. Jednu kópiu žiadateľ po podpise posiela naspäť na úrad práce. Pokiaľ žiadateľ žiada o pomoc opakovane, bude postačovať úradu zaslanie príslušného výkazu za príslušný mesiac.

Ďalšou pomocou pre zamestnávateľov aj zamestnancov je možnosť pandemickej práceneschopnosti pri ochorení Covid-19. Tú hradí Sociálna poisťovňa od prvého dňa začiatku ochorenia, prípadne pozitívneho výsledku testu na ochorenie Covid-19. Rodičia zas majú nárok poberať pandemickú OČR, ktorá bola predĺžená na dobu celého zatvorenia škôlok, škôl a jaslí. Takisto štát umožnil aj predĺženie rodičovského príspevku rodičom, ktorým sa nárok na príspevok končil a prišli o prácu z dôvodu koronakrízy.

MPS s.r.o
Autor: MPS s.r.o

Náš príbeh sa začal písať v roku 1998, kedy sme sa dvaja obchodníci z poisťovne rozhodli spojiť sily a ísť vlastnou cestou. Začiatky boli neisté, predsa len v tom čase začínať podnikanie a ešte v sektore poistenia, kedy sme ako profesia poisťovací makléri - dnes agenti, nemali najlepšie meno. Avšak napriek tomu sme sa rozhodli, že do toho dáme všetko a z malej dvoj chlapovej firmy urobíme úspešnú spoločnosť, ktorá si vybuduje svoje miesto na trhu s prívlastkom rodinná.

Prešli sme rôznymi zmenami. Po prvej legislatívnej zmene, kedy zo zákona boli odstránení makléri, sme boli nútení zmeniť názov spoločnosti z pôvodného Maklérska Poisťovacia Spoločnosť na nové, Moderné Poisťovacie Služby. Počas celého obdobia existencie našej spoločnosti sme sa posúvali v trhom rebríčku smerom nahor a dnes sa hlásime medzi TOP 10 sprostredkovateľských spoločností v neživotnom poistení.

Ako čas plynul, aj my sme rástli a stále viac sa prehlbovala pôvodná myšlienka rodinnej firmy.  Našli sme do nášho tímu správnych ľudí, za ktorými stojíme a berieme ich ako súčasť našich rodín. Tento istý pocit sa snažíme prenášať aj na spolupracujúcich partnerov, podriadených finančných agentov a v neposlednom rade našich klientov, ktorým svojimi službami a starostlivosťou pripomíname, že sme tu pre nich. Dajte nám príležitosť Vás zaradiť do našej klientskej rodiny, lebo spolu sme silnejší a stabilnejší. 

Jozef & Marek