Po pandémii vojna. Ako ovplyvní súčasná situácia ekonomiku?
10. 03. 2022

Po pandémii vojna. Ako ovplyvní súčasná situácia ekonomiku?

Rusko začalo inváziu na Ukrajinu, teda našich priamych susedov a vplyv na ekonomickú situáciu, ktorá je už v súčasnej dobe kvôli pandémii v nie úplne najlepšom stave, bude veľmi citeľný. Každá vojna ovplyvnila aj finančné trhy a inak to nebude ani teraz.

Situácia v Ukrajine nie je zrovna ružová a na Rusko boli udelené sankcie od svetových značiek či spoločností. Pobočky bežných obchodov s oblečením svetových značiek, reštaurácie či letecké spoločnosti a firmy, ktoré s touto krajinou spolupracovali, zareagovali na inváziu zatvorením alebo ukončením spolupráce. Rubeľ klesol na historické minimum, inflácia stúpa. Vojnový konflikt má markantný vplyv na svetové finančné trhy, ktoré hlásia úpadok.

Sledovanie vývoja indexov počas krízy má niekoľko kľúčových momentov

Podľa odborníkov sa výskumy krízových situácií na finančnom trhu vykonávajú v určitých časových intervaloch - bezprostredne po udalosti, po 3 týždňoch, po 9 týždňoch a po 18 týždňoch, čo sú kľúčové momenty na finančnom trhu. Naposledy sa takýto výskum konal po vypuknutí pandémie. Podľa spoločnosti Ned Davis Research Group (NDRG), ktorá robila výskum na viac ako 50 krízach, v priemere bezprostredne po udalostiach nastal pokles hodnôt sledovaných indexov v priemere o 7 %, po 3 týždňoch stúpli o 4,3 %, o 9 týždňov neskôr už bol nárast indexov na 6 % a po 18 týždňoch bola v priemere hodnota sledovaných indexov na úrovni 9,6 %.

Čo hovorí minulosť a vývoj indexov počas posledných vojnových konfliktov?

Historické udalosti sa však líšia a každá kríza má svoje špecifiká, preto hovoríme o priemere. Poslednými vyhodnotenými podobnými krízami sa svetové indexy hýbali v iných číslach. Pri anexii Krymu Ruskou federáciou bol okamžitý pokles o 2,4 %, následne prišiel rast na 1,2 %. 4,4 % a 5,7 % podľa vyššie spomínaných časových rozostupov. Keďže tento konflikt nebol sprevádzaný sankciami, aké Rusko dostalo v súčasnej situácii, vývoj nemusí byť rovnaký. Finančné trhy sprevádzané neistotou, ktorú vidíme dnes, sa začnú spamätávať až po ustálení situácie.

Môžeme spomenúť konflikt Ruska a Gruzínska, ked bol klesajúci trend indexov počas celého sledovaného obdobia. Napriek tomu, že úvodný pokles okamžite po invázii Ruska do Gruzínska bol len 2,2 %, indexy po 3 týždňoch zaznamenali prepad o 4 %, po 9 týždňoch o 26 % a po 18 týždňoch až o 36,2 %. Tento klesajúci trend trval až pol roka, pokiaľ začali hodnoty indexov opäť stúpať. Už pred touto inváziou však bola kríza, ktorá bola považovaná za najväčšiu krízu od Veľkej hospodárskej krízy.

Čo zohráva pri ďalšom vývoji finančného trhu najvýznamnejšiu rolu?

V prvom rade sú to určite sankcie, ktoré výrazne oslabia ruskú ekonomiku. Západné krajiny týmito sankciami vyjadrili podporu Ukrajine, nakoľko zapojenie sa do priameho konfliktu by mohlo mať neblahé následky a nepochybne by sa mohla rozpútať svetový vojna. Ďalším faktorom sú určite ceny významných komodít, ako je ropa, plyn, uhlie a energie. Významnú rolu hrá aj inflácia, ktorá začala rásť už počas pandémie a jej ďalší rast je v súčasnej dobe nespochybniteľný. Situáciu na finančných trhoch by mohlo zamiešať aj prípadné použitie jadrových zbraní, no k tomuto kroku veríme, že nedôjde. Faktorov je mnoho a treba počítať s tým, že každý z nich ekonomickú situáciu dokáže výrazne ovplyvniť.

Odborníci hovoria, že v súčasnej dobe nie je potrebné zbavovať sa investícií, ktoré aktuálne držíte. Ich predaj by v súčasnej dobe mohol viac uškodiť ako pomôcť a dôležitejšie je skôr prehodnotenie investičných stratégií s ohľadom na minimalizovanie rizika straty. V súčasnej dobe je najvhodnejšie poradiť sa so svojim finančným poradcom, pokiaľ investujete, kam a ako svoje financie rozumne investovať.

MPS s.r.o
Autor: MPS s.r.o

Náš príbeh sa začal písať v roku 1998, kedy sme sa dvaja obchodníci z poisťovne rozhodli spojiť sily a ísť vlastnou cestou. Začiatky boli neisté, predsa len v tom čase začínať podnikanie a ešte v sektore poistenia, kedy sme ako profesia poisťovací makléri - dnes agenti, nemali najlepšie meno. Avšak napriek tomu sme sa rozhodli, že do toho dáme všetko a z malej dvoj chlapovej firmy urobíme úspešnú spoločnosť, ktorá si vybuduje svoje miesto na trhu s prívlastkom rodinná.

Prešli sme rôznymi zmenami. Po prvej legislatívnej zmene, kedy zo zákona boli odstránení makléri, sme boli nútení zmeniť názov spoločnosti z pôvodného Maklérska Poisťovacia Spoločnosť na nové, Moderné Poisťovacie Služby. Počas celého obdobia existencie našej spoločnosti sme sa posúvali v trhom rebríčku smerom nahor a dnes sa hlásime medzi TOP 10 sprostredkovateľských spoločností v neživotnom poistení.

Ako čas plynul, aj my sme rástli a stále viac sa prehlbovala pôvodná myšlienka rodinnej firmy.  Našli sme do nášho tímu správnych ľudí, za ktorými stojíme a berieme ich ako súčasť našich rodín. Tento istý pocit sa snažíme prenášať aj na spolupracujúcich partnerov, podriadených finančných agentov a v neposlednom rade našich klientov, ktorým svojimi službami a starostlivosťou pripomíname, že sme tu pre nich. Dajte nám príležitosť Vás zaradiť do našej klientskej rodiny, lebo spolu sme silnejší a stabilnejší. 

Jozef & Marek

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie