Oplatí sa byť v roku 2020 živnostníkom?
12. 02. 2020

Oplatí sa byť v roku 2020 živnostníkom?

Mesačné poplatky, ktoré musia platiť samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) alebo živnostníci, sa každoročne menia. Aké zmeny čakajú živnostníkov tento rok? Oplatí sa vôbec byť živnostníkom?

Od 1. januára 2020 nastala pre živnostníkov opäť ďalšia zmena, ktorá sa týka poplatkov do sociálnej a zdravotnej poisťovne. Ich výška sa mení v závislosti od priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnancov a tento rok budú samostatne zárobkovo činné osoby platiť odvody mesačne vo výške 238,80 eur, z toho 70,91 eur zdravotnej poisťovni. Pokiaľ ide o živnostníka so zdravotným postihnutím, platí zdravotnej poisťovni polovicu, čo je 35,45 eur. Minimálna výška odvodov do sociálnej poisťovne je tento rok vo výške 167,89 eur a maximum nesmie presiahnuť sumu 2 350,66 eur.

Povinnosť platiť odvody do zdravotnej poisťovne vzniká dňom založenia živnosti a splatnosť je vždy ôsmy deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Ak ste začali podnikať 1.1.2020, povinnosť zaplatiť odvody do zdravotnej poisťovni prichádza 8.2.2020. Prvý rok podnikania platia samostatne zárobkovo činné osoby povinne len odvody do zdravotnej poisťovne, odvody do sociálnej poisťovne platiť nemusia, ale môžu. V druhom roku živnosti už nastáva povinnosť platiť odvody aj do sociálnej poisťovne, ktoré sa platia z vymeriavacieho základu vo výške 50 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok. Maximum pre všetky fondy poistenia, kde sa zahŕňa nemocenské, dôchodkové, garančné, poistenie v nezamestnanosti a rezervný fond solidarity je pre rok 2020 určené vo výške 7 091 eur.

Aby sme však nespomínali len zvyšovanie poplatkov, pre živnostníkov tento rok prichádza jedna veľmi výrazná a príjemná zmena v oblasti daní. Samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré neprekročia obrat 100 000 eur, budú mať sadzbu dane z príjmov len vo výške 15 %. Zníženú sadzbu si však môžu uplatňovať až po 1. januári 2020, čo znamená až v daňovom priznaní za rok 2020, teda v marci 2021. Novela zákona priniesla aj zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane z pôvodnej výšky 19,2-násobku životného minima na 21-násobok životného minima. Suma nezdaniteľnej časti základu dane je pre rok 2020 vo výške 4 414,20 eur.

Či už sa vám oplatí zakladať živnosť, musíte posúdiť na základe svojich možností, schopností a preferencií.

MPS , s.r.o
Autor: MPS , s.r.o

Náš príbeh sa začal písať v roku 1998, kedy sme sa dvaja obchodníci z poisťovne rozhodli spojiť sily a ísť vlastnou cestou. Začiatky boli neisté, predsa len v tom čase začínať podnikanie a ešte v sektore poistenia, kedy sme ako profesia poisťovací makléri - dnes agenti, nemali najlepšie meno. Avšak napriek tomu sme sa rozhodli, že do toho dáme všetko a z malej dvoj chlapovej firmy urobíme úspešnú spoločnosť, ktorá si vybuduje svoje miesto na trhu s prívlastkom rodinná.

Prešli sme rôznymi zmenami. Po prvej legislatívnej zmene, kedy zo zákona boli odstránení makléri, sme boli nútení zmeniť názov spoločnosti z pôvodného Maklérska Poisťovacia Spoločnosť na nové, Moderné Poisťovacie Služby. Počas celého obdobia existencie našej spoločnosti sme sa posúvali v trhom rebríčku smerom nahor a dnes sa hlásime medzi TOP 10 sprostredkovateľských spoločností v neživotnom poistení.

Ako čas plynul, aj my sme rástli a stále viac sa prehlbovala pôvodná myšlienka rodinnej firmy.  Našli sme do nášho tímu správnych ľudí, za ktorými stojíme a berieme ich ako súčasť našich rodín. Tento istý pocit sa snažíme prenášať aj na spolupracujúcich partnerov, podriadených finančných agentov a v neposlednom rade našich klientov, ktorým svojimi službami a starostlivosťou pripomíname, že sme tu pre nich. Dajte nám príležitosť Vás zaradiť do našej klientskej rodiny, lebo spolu sme silnejší a stabilnejší. 

Jozef & Marek