Odvody môžete splatiť až v roku 2023. Čo všetko potrebujete vedieť?
18. 06. 2021

Odvody môžete splatiť až v roku 2023. Čo všetko potrebujete vedieť?

Situácia ohľadom koronavírusu je v súčasnosti miernejšia, no dve vlny, ktoré nás zasiahli, skomplikovali mnohým podnikateľom finančnú situáciu. Keďže mnohí zostali bez príjmu, platenie sociálnych odvodov bolo prakticky nemožné. Štát sa rozhodol pre pomoc podnikateľom v podobe odkladu splátok sociálnych odvodov pre podnikateľov už minulý rok a pokračovať v tom plánuje aj tento rok. Pokiaľ ste splátky odkladali už minulý rok, je možný opätovný posun termínov. V praxi to znamená, že odvody za najviac postihnuté mesiace musíte zaplatiť do určitých termínov. Pokiaľ ste predložili čestné vyhlásenie k odkladu a poklesu tržieb, splatnosť odvodov vám bude preložená automaticky bez potreby ďalšej byrokracie. 

Marec 2020 - 30. september 2021

Máj 2020 - 31. december 2021

Jún 2020 - 31. marec 2022

Júl 2020 - 30. jún 2022

December 2020 - 30. september 2022

Január 2021 - 31. december 2022

Február 2021 - 31. marec 2023

Marec 2021 - 30. jún 2023

Apríl 2021 - 30. september 2023

Máj 2021 - 31. december 2023

Odklad sociálnych odvodov za máj 2021 je možný pre firmy aj zamestnávateľov, ktorí platia za seba. Čo sa týka odvodov z hrubej mzdy zamestnanca, do Sociálnej poisťovne ide 1,40% na nemocenské poistenie, 14% na starobné dôchodkové poistenie, 3% na invalidné dôchodkové poistenie, 1% na poistenie v nezamestnanosti, 0,25% na garančné poistenie, 0,80% na úrazové poistenie a 4,75 na rezervný fond. Za zamestnancov však odvody Samostatne zárobkovo činné osoby platia sociálne odvody vo výške 4,40% na nemocenské poistenie, 18% na starobné dôchodkové poistenie, 6% na invalidné dôchodkové poistenie a 4,75% na rezervný fond.

Pri odklade sociálnych odvodov sa Sociálna poisťovňa zameriava najmä na pokles tržieb pre tých, ktorým klesol čistý obrat alebo príjmy z podnikania o 40 a viac percent. Pokles tržieb sa porovnáva s májom 2019 alebo s celým rokom 2019, pokiaľ firma fungovala celý rok. Ak nie, počíta sa s mesačným priemerom za rok 2019. Druhou možnosťou pri odklade splátok je porovnanie s februárom 2021, pokiaľ podnikateľská činnosť nebola vykonávaná v roku 2019. Žiadosť je nutné vyplniť buď elektronicky alebo písomne prostredníctvom určeného formuláru a doručiť alebo zaslať Sociálnej poisťovni. 

Aby firmám a podnikateľom neprináležali penále za omeškanie, je potrebné dodržiavať všetky prihlasovacie, oznamovacie a vykazovacie povinnosti, taktiež aj termíny a lehoty splatnosti. Ak však nedokážete doplatiť dlžné poistné do určenej lehoty, Sociálnej poisťovni bude potrebné vrátiť vyplatené dávky vyššie ako päť eur odo dňa, kedy na ne nebol nárok z hľadiska odvodov za mesiac máj 2021.

MPS s.r.o
Autor: MPS s.r.o

Náš príbeh sa začal písať v roku 1998, kedy sme sa dvaja obchodníci z poisťovne rozhodli spojiť sily a ísť vlastnou cestou. Začiatky boli neisté, predsa len v tom čase začínať podnikanie a ešte v sektore poistenia, kedy sme ako profesia poisťovací makléri - dnes agenti, nemali najlepšie meno. Avšak napriek tomu sme sa rozhodli, že do toho dáme všetko a z malej dvoj chlapovej firmy urobíme úspešnú spoločnosť, ktorá si vybuduje svoje miesto na trhu s prívlastkom rodinná.

Prešli sme rôznymi zmenami. Po prvej legislatívnej zmene, kedy zo zákona boli odstránení makléri, sme boli nútení zmeniť názov spoločnosti z pôvodného Maklérska Poisťovacia Spoločnosť na nové, Moderné Poisťovacie Služby. Počas celého obdobia existencie našej spoločnosti sme sa posúvali v trhom rebríčku smerom nahor a dnes sa hlásime medzi TOP 10 sprostredkovateľských spoločností v neživotnom poistení.

Ako čas plynul, aj my sme rástli a stále viac sa prehlbovala pôvodná myšlienka rodinnej firmy.  Našli sme do nášho tímu správnych ľudí, za ktorými stojíme a berieme ich ako súčasť našich rodín. Tento istý pocit sa snažíme prenášať aj na spolupracujúcich partnerov, podriadených finančných agentov a v neposlednom rade našich klientov, ktorým svojimi službami a starostlivosťou pripomíname, že sme tu pre nich. Dajte nám príležitosť Vás zaradiť do našej klientskej rodiny, lebo spolu sme silnejší a stabilnejší. 

Jozef & Marek