Odkladáte si splátky úveru? Toto by ste mali vedieť!
22. 04. 2020

Odkladáte si splátky úveru? Toto by ste mali vedieť!

V súčasnej situácii je pre mnohých naozaj náročné splácať úver či hypotéku. Najmä v prípade, že im obmedzenia čiastočne alebo úplne znemožňujú vykonávať prácu alebo podnikateľskú činnosť. Okrem toho, že štát bude určitou čiastkou prispievať podnikateľom a firmám, s bankami sa dohodol na možnosti odkladu splátok. Je to však výhodné alebo ide len o malú záplatu, ktorá sa nám môže v budúcnosti vypomstiť?


Splátky si môžete odložiť až na 9 mesiacov “zadarmo”

Pokiaľ vám súčasná situácia neumožňuje platiť splátky úveru, nakoľko napríklad nedosahujete žiadny zisk, môžete tak požiadať o odklad splátok až na dobu deviatich mesiacov. Má to však háčik - splátky, pod ktoré spadajú úroky a istina síce splácať teraz nebudete, no budete musieť platiť poistenie úveru či ďalšie poplatky s úverom spojené. Splátkový kalendár sa vám predĺži o ďalších 9 mesiacov splácania alebo sa suma za tento čas rozpočíta do zvyšných mesačných splátok, ktoré sa navýšia. Taktiež je dôležité myslieť na to, že úver sa aj počas tohto obdobia, kedy neplatíte, naďalej úročí. Pokiaľ si chcete odložiť splátky lízingu či úveru u nebankových subjektov, tieto môžete odložiť na dobu 3 mesiace a potom požiadať o opätovný odklad splátok.

Veľkou výhodou je to, že pri týchto odkladoch splátok nebudete mať zápis do úverového registra. Ak sa teda v budúcnosti rozhodnete pre ďalší úver, nemali by ste mať problém s podmienkami jeho získania, nakoľko odklad splátok je mimoriadny kvôli neschopnosti splácať úver pre prekážky a opatrenia, ktoré by mali zabrániť šíreniu ochorenia Covid-19.

Hoci nemusíte platiť poplatok za odklad splátok a takisto sa pri tomto mimoriadnom odklade nezmení vaša bonita, na úvere vďaka plateniu poplatkov a jeho úročeniu aj počas doby “neplatenia” čosi prerobíte. Mali by ste preto dôkladne zvážiť, či je naozaj nutné splátky odkladať, prípadne sa poradiť s vašim finančným poradcom.


Ktoré úvery môžete odložiť?

Pokiaľ máte spotrebný úver, hypotéku, úver na bývanie či rekonštrukciu, medziúver alebo iný druh hypotéky, môžete podať žiadosť o odklad úverov a platí to pre úvery v akejkoľvek finančnej inšitúcii, teda banke, nebankovke ale aj lízingovej spoločnosti. Pokiaľ máte dlh na kreditnej karte alebo idete do debetu, o odklad splátok na týchto finančných produktoch nemáte nárok.


Ako požiadať o odklad splátok?

Mnohé banky v súčasnosti využívajú takmer všetky informačné kanály, ktorými upozorňujú svojich klientov na možnosť odkladu splátok po dobu najbližších deviatich mesiacov. Hoci sú banky v špeciálnych režimoch otvorené a môžete si odklad vybaviť aj osobne, banky odporúčajú svojim klientom podať žiadosť o odklad splátok elektronickou formou, zväčša prostredníctvom internetbankingu. Odklad splátok je možný pre tie splátky, ktoré budete platiť až po podaní žiadosti. Ak teda máte zaplatiť splátku do konca mesiaca a žiadosť podáte dnes, splátku by ste už platiť nemali. Ak ste však nezaplatili poslednú splátku a už prešla jej splatnosť, mali by ste ju zaplatiť pred lehotou 30 dní od dátumu, kedy mala byť uhradená. Po podaní žiadosti o odklad splátok majú finančné spoločnosti a banky 30-dňovú lehotu na vybavenie vašej žiadosti.

MPS , s.r.o
Autor: MPS , s.r.o

Náš príbeh sa začal písať v roku 1998, kedy sme sa dvaja obchodníci z poisťovne rozhodli spojiť sily a ísť vlastnou cestou. Začiatky boli neisté, predsa len v tom čase začínať podnikanie a ešte v sektore poistenia, kedy sme ako profesia poisťovací makléri - dnes agenti, nemali najlepšie meno. Avšak napriek tomu sme sa rozhodli, že do toho dáme všetko a z malej dvoj chlapovej firmy urobíme úspešnú spoločnosť, ktorá si vybuduje svoje miesto na trhu s prívlastkom rodinná.

Prešli sme rôznymi zmenami. Po prvej legislatívnej zmene, kedy zo zákona boli odstránení makléri, sme boli nútení zmeniť názov spoločnosti z pôvodného Maklérska Poisťovacia Spoločnosť na nové, Moderné Poisťovacie Služby. Počas celého obdobia existencie našej spoločnosti sme sa posúvali v trhom rebríčku smerom nahor a dnes sa hlásime medzi TOP 10 sprostredkovateľských spoločností v neživotnom poistení.

Ako čas plynul, aj my sme rástli a stále viac sa prehlbovala pôvodná myšlienka rodinnej firmy.  Našli sme do nášho tímu správnych ľudí, za ktorými stojíme a berieme ich ako súčasť našich rodín. Tento istý pocit sa snažíme prenášať aj na spolupracujúcich partnerov, podriadených finančných agentov a v neposlednom rade našich klientov, ktorým svojimi službami a starostlivosťou pripomíname, že sme tu pre nich. Dajte nám príležitosť Vás zaradiť do našej klientskej rodiny, lebo spolu sme silnejší a stabilnejší. 

Jozef & Marek