Od januára sa ruší dôchodkový strop. Pre koho táto zmena platí?
01. 12. 2022

Od januára sa ruší dôchodkový strop. Pre koho táto zmena platí?

V súčasnosti sa každý rok zvyšuje dôchodkový vek o 2 mesiace a podľa legislatívy by sa malo zvyšovanie dôchodkového veku zastaviť na veku 64 rokov. Do úvahy pri odchode do dôchodku sa pri ženách berie aj počet detí, no na “odchod” do dôchodku je v súčasnosti špeciálna tabuľka ako príloha zákona o sociálnom poistení, ktorá občanom narodeným do roku 1966 určuje, kedy nastáva ich dôchodkový vek. Od 1. januára 2023 vstupuje do platnosti nový zákon o sociálnom poistení, ktorý by tabuľku odchodu do dôchodku mala nahradiť premenná, ktorou bude stredná dĺžka života. 

Hoci je dôchodkový strop zakotvený v ústave od roku 2019, opäť je potrebná zmena a to z praktického hľadiska. Populácia Slovenska starne, dožívame sa čoraz vyššieho veku a ľudia v produktívnom veku nedokážu odviesť do Sociálnej poisťovne toľko financií, aby bolo možné zabezpečiť dôchodky všetkým dôchodcom. Zrušenie dôchodkového stropu znamená, že vďaka pomalému a pravidelnému zvyšovaniu dôchodkového veku až k hranici 70 rokov, bude pre štát udržateľnejším variantom, ako podporovať dôchodcov aj naďalej.

Treba však poznamenať, že pre osoby narodené do roku 1966 naďalej platí tabuľka odchodu do dôchodku, pre osoby narodené v roku 1967 a neskôr sa bude dôchodkový vek vypočítavať na základe zmien strednej dĺžky života. Čo to znamená v praxi?

Stredná dĺžka života značí priemerný počet rokov pri nezmenených úmrtnostných pomeroch a ovplyvňujú ju viaceré faktory ako napríklad životná úroveň, prostredie, vojenský stav štátu a podobne. Stredná dĺžka života tak nie je konštantná a určuje sa osobitne pre ženy a mužov. Trend rastu strednej dĺžky života sa od deväťdesiatych rokov predlžoval, no pre pandémiu a s ňou spojený nečakaný nárast úmrtí sa zmenil. Hoci sa opäť počíta s trendom rastu strednej dĺžky života z dlhodobého hľadiska, pre neočakávané situácie sa môže dôchodkový vek zvyšovať aj znižovať. Všetko teda bude závisieť od aktuálnej situácie a jej vývoja, no predpokladá sa jeho zvyšovanie o 1 až 2 mesiace ročne.

Pri výpočte dôchodkového veku sa bude určovať sedem referenčných období, pričom každé bude v trvaní 5 rokov a na základe štatistík sa vypočítajú zmeny strednej dĺžky života v jednotlivých “päťročniciach”. Následne sa hodnoty zoradia od najnižšej po najvyššiu a vyberie sa stredná hodnota v rade, teda štvrtá v poradí. Táto sa pripočíta k dôchodkovému veku pre predošlý ročník, teda pre ľudí narodených v roku 1967 sa bude brať do úvahy dôchodkový vek ľudí narodených v roku 1966. Výsledok sa preráta na roky a mesiace, pričom sa zaokrúhľuje nadol. Stále však platí znižovanie dôchodkového veku v závislosti od počtu detí, maximálne však o 18 mesiacov.

O odchod do predčasného dôchodku budú môcť požiadať osoby, ktoré majú 2 roky pred odchodom do riadneho dôchodku, no po novom aj osoby, ktoré budú mať odpracovaných 40 rokov bez ohľadu na vek.

Či bude táto zmena trvalá, alebo nás o pár rokov bude čakať ďalšia reforma, teraz s určitosťou povedať nevieme, no vzhľadom na prognózy o starnutí národa bude toto radikálne riešenie nateraz jedinou schodnou cestou pre štát aj dôchodcov.

MPS s.r.o
Autor: MPS s.r.o

Náš príbeh sa začal písať v roku 1998, kedy sme sa dvaja obchodníci z poisťovne rozhodli spojiť sily a ísť vlastnou cestou. Začiatky boli neisté, predsa len v tom čase začínať podnikanie a ešte v sektore poistenia, kedy sme ako profesia poisťovací makléri - dnes agenti, nemali najlepšie meno. Avšak napriek tomu sme sa rozhodli, že do toho dáme všetko a z malej dvoj chlapovej firmy urobíme úspešnú spoločnosť, ktorá si vybuduje svoje miesto na trhu s prívlastkom rodinná.

Prešli sme rôznymi zmenami. Po prvej legislatívnej zmene, kedy zo zákona boli odstránení makléri, sme boli nútení zmeniť názov spoločnosti z pôvodného Maklérska Poisťovacia Spoločnosť na nové, Moderné Poisťovacie Služby. Počas celého obdobia existencie našej spoločnosti sme sa posúvali v trhom rebríčku smerom nahor a dnes sa hlásime medzi TOP 10 sprostredkovateľských spoločností v neživotnom poistení.

Ako čas plynul, aj my sme rástli a stále viac sa prehlbovala pôvodná myšlienka rodinnej firmy.  Našli sme do nášho tímu správnych ľudí, za ktorými stojíme a berieme ich ako súčasť našich rodín. Tento istý pocit sa snažíme prenášať aj na spolupracujúcich partnerov, podriadených finančných agentov a v neposlednom rade našich klientov, ktorým svojimi službami a starostlivosťou pripomíname, že sme tu pre nich. Dajte nám príležitosť Vás zaradiť do našej klientskej rodiny, lebo spolu sme silnejší a stabilnejší. 

Jozef & Marek

 

Naše hodnoty

Lojalita našich kolegov je pre nás základom, na ktorom staviame vo vzťahu ku klientom a obchodným partnerom.

Rôznorodé zameranie členov tímu, silná kolegialita zabezpečujú naplnenie potrieb klienta a dosiahnutie cieľov spoločnosti.

Rodinná atmosféra spoločnosti so silnou schopnosťou empatie prináša a posilňuje jej stabilitu.

Autentickosť je pre nás, že vždy Vám odporúčame len tie poistné služby, o ktorých sme presvedčení, že sú kvalitné a vhodné pre Vaše potreby.

Spoľahlivosťou prinášame klientom istotu správnej voľby pri výbere partnera, čím posilňujeme jeho sebadôveru a presvedčenie.

Progresia je neustále vzdelávanie pracovníkov, sledujeme a aplikujeme moderné trendy v poskytovaní služieb v poistení vrátane využívania IT a sociálnych sietí.

Proklientský prístup, sme tím odborníkov silne zameraný na požiadavky klienta a pripravení v každom momente priniesť optimálne riešenie. Zároveň pevne stojíme pri našich klientoch počas celej doby trvania partnerstva.

Autentickosť, Tímový duch, Spoľahlivosť, Profesionalita, Lojalita, Progresívnosť, Rodinný a Proklientský prístup

 

Naša vízia 

Edukácia a posun pozitívneho vnímania poistenia ako súčasť každodenného života.

Používanie cookies - aby web fungoval ako má:

Aby ste na webe ľahko našli to, čo hľadáte, potrebujeme váš súhlas so spracovaním súborov cookies. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" všetky cookies jednoducho povolíte.

Cookies sú malé súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom prehliadači. Podľa nich vás na našom webe spoznáme a zobrazíme vám web tak, aby všetko fungovalo správne a podľa vašich preferencií. Prehľad cookies a podmienky ich používania si môžete prečítať tu.

Nastavenie