Novela zákona o sociálnom poistení prináša v apríli dobré správy
08. 04. 2021

Novela zákona o sociálnom poistení prináša v apríli dobré správy

Súčasná situácia ohľadom počtu infikovaných na ochorenie Covid-19 na Slovensku nie je momentálne veľmi priaznivá. Hoci očakávame postupné zlepšovanie a čoskoro snáď aj uvoľňovanie pravidiel, novela zákona o sociálnom poistení, ktorá nadobudla platnosť tento mesiac, by mala pomôcť najmä rodinám a zamestnaným pacientom.

Pandemická PN a OČR bude od apríla vyššia

Nárok na zvýšené pandemické nemocenské a pandemické ošetrovné budú mať v apríli ekonomicky najcitlivejšie skupiny, ktorými sú zamestnaní pacienti a rodičia. Štandardnú PN bude možné čerpať dlhšie ako rok a úpravou prešlo aj vyplácanie covidového príplatku.

Keďže pre zníženie rizika šírenia nákazy je potrebné dodržiavať karanténu, v mnohých prípadoch tak môže dôjsť k výpadku príjmu. Za mesiac apríl 2021 poberatelia pandemického nemocenského a pandemického ošetrovného budú môcť čerpať zvýšené dávky, ktoré budú po novom predstavovať až 75% denného vymeriavacieho základu. Výška dávok sa tak priblíži dennému vymeriavaciemu základu čistej mzdy zamestnanca a jej maximum môže dosiahnuť až 1669,50 €. Vláda dostala splnomocnenie od parlamentu na predlžovanie pandemickej PN a pandemickej OČR v závislosti od aktuálnych potrieb a situácie.

Štandardná výška PN sa predlžuje

Pandémia so sebou priniesla aj odklad rôznych zdravotníckych úkonov, v dôsledku čoho mohli zostať zamestnanci dlhodobo práceneschopní. Doposiaľ bola možnosť štandardnej PN po dobu jedného roka, no po novom sa platnosť predlžuje o ďalší rok, pokiaľ pacientovi skončila obdobie čerpania štandardnej PN počas trvania krízy. Je však potrebné zaslať do Sociálnej poisťovne písomnú žiadosť o predĺžení práceneschopnosti, no následne už nie je potrebné čakať na schválenie a rozhodnutie, poisťovňa dávku rovno vyplatí.

Máte nárok na covidový príplatok?

Ako je to s covidovým príplatkom? V súčasnosti môže zamestnanec čerpať 25% úrazový covidový príplatok v prípade, že povaha jeho práce alebo vykonávanej činnosti predstavuje vyššie riziko nákazy a zamestnanec sa ochorením Covid-19 nakazil práve pri výkone tejto činnosti. Výška covidového príplatku sa vymeriava z hrubého denného základu príjmu. Taktiež tento zamestnanec môže čerpať pandemickú PN.

MPS s.r.o
Autor: MPS s.r.o

Náš príbeh sa začal písať v roku 1998, kedy sme sa dvaja obchodníci z poisťovne rozhodli spojiť sily a ísť vlastnou cestou. Začiatky boli neisté, predsa len v tom čase začínať podnikanie a ešte v sektore poistenia, kedy sme ako profesia poisťovací makléri - dnes agenti, nemali najlepšie meno. Avšak napriek tomu sme sa rozhodli, že do toho dáme všetko a z malej dvoj chlapovej firmy urobíme úspešnú spoločnosť, ktorá si vybuduje svoje miesto na trhu s prívlastkom rodinná.

Prešli sme rôznymi zmenami. Po prvej legislatívnej zmene, kedy zo zákona boli odstránení makléri, sme boli nútení zmeniť názov spoločnosti z pôvodného Maklérska Poisťovacia Spoločnosť na nové, Moderné Poisťovacie Služby. Počas celého obdobia existencie našej spoločnosti sme sa posúvali v trhom rebríčku smerom nahor a dnes sa hlásime medzi TOP 10 sprostredkovateľských spoločností v neživotnom poistení.

Ako čas plynul, aj my sme rástli a stále viac sa prehlbovala pôvodná myšlienka rodinnej firmy.  Našli sme do nášho tímu správnych ľudí, za ktorými stojíme a berieme ich ako súčasť našich rodín. Tento istý pocit sa snažíme prenášať aj na spolupracujúcich partnerov, podriadených finančných agentov a v neposlednom rade našich klientov, ktorým svojimi službami a starostlivosťou pripomíname, že sme tu pre nich. Dajte nám príležitosť Vás zaradiť do našej klientskej rodiny, lebo spolu sme silnejší a stabilnejší. 

Jozef & Marek