Nemáte na životné poistenie? Rušiť ho nemusíte
03. 06. 2020

Nemáte na životné poistenie? Rušiť ho nemusíte

Mnohí z nás majú životné poistenie, no stále ho berieme ako “nepotrebný luxus”. V súčasnej dobe, kedy mnohí musia hospodáriť so zníženým príjmom, prípadne o príjem prišli úplne, je ťažké zmeniť tento názor. Práve životné poistenie však môže byť v súčasnej situácií výbornou pomocou a zostať poistený môže byť pre vás dôležité a významné v mnohých ohľadoch.

 

Životné poistenie nie je sporením na horšie časy

Hoci môžete mať investičné životné poistenie a premýšľate nad jeho zrušením, nie je to zárukou vyplatenia horibilných súm a treba dbať ohľad na to, že jeho zrušenie môže okrem určitej finančnej čiastky priniesť aj vysoké straty. Výška poistného je nižšia ako výška prípadnej škody a v súčasnej dobe počas pandémie je riziko chorôb či v najhoršom prípade úmrtia vysoké, čo znamená, že pri zrušení životného poistenia prestávate byť krytý v prípade choroby či úmrtia.

 

Preštudujte si možnosti zmluvy

Ak sa nachádzate v naozaj nepriaznivej finančnej situácii, kedy je pre vás platenie poistného zbytočným nákladom, skúste sa informovať o podmienkach zmeny v platení životného poistenia. Vaša zmluva totiž môže zahŕňať rôzne možnosti úpravy výšky poistného či dokonca čiastočný odklad alebo zníženie výšky poistného krytia, čo priamo úmerne súvisí so znížením poplatku za poistenie. Keďže poisťovne neprišli počas koronakrízy s možnosťou odkladu splátok plošne, ako urobili napríklad bankové, nebankové a lízingové subjekty, môžete skúsiť využiť aj takzvané “poistné prázdniny”, pokiaľ túto možnosť vaša zmluva zahŕňa a odložiť si platby poistného na určitý čas. Poisťovňa posudzuje každý prípad individuálne a preto je pravdepodobné, že sa vám bude snažiť vyhovieť v maximálnej možnej miere. Pri zrušení životného poistenia môže byť, vzhľadom na vek klienta, jeho opätovné uzavretie pomerne drahou záležitosťou.

 

Pandémia ovplyvnila správanie sa poisťovní

Práve súčasná situácia nahráva životnému poisteniu ako výbornému produktu, keďže aj naše slovenské poisťovne sa rozhodli neuplatňovať si výnimku krytia pre ochorenie Covid-19. Uzatvorenie životného poistenia tak môže pri podobných situáciách, ktoré sa pravdepodobne budú v budúcnosti opakovať, pomôcť klientom prekonať situáciu po finančnej stránke. Ochorenie totiž už dnes ohrozilo bežné fungovanie aj príjmy celých domácností, čo sa odrazilo na celkovom ohrození živobytia.

Ak ešte životné poistenie nemáte a uvažujete o jeho založení, kontaktujte ma a môžeme sa o možnostiach poistenia porozprávať, aby sme pre aktuálnu situáciu a vaše potreby našli to najvhodnejšie riešenie.

MPS s.r.o
Autor: MPS s.r.o

Náš príbeh sa začal písať v roku 1998, kedy sme sa dvaja obchodníci z poisťovne rozhodli spojiť sily a ísť vlastnou cestou. Začiatky boli neisté, predsa len v tom čase začínať podnikanie a ešte v sektore poistenia, kedy sme ako profesia poisťovací makléri - dnes agenti, nemali najlepšie meno. Avšak napriek tomu sme sa rozhodli, že do toho dáme všetko a z malej dvoj chlapovej firmy urobíme úspešnú spoločnosť, ktorá si vybuduje svoje miesto na trhu s prívlastkom rodinná.

Prešli sme rôznymi zmenami. Po prvej legislatívnej zmene, kedy zo zákona boli odstránení makléri, sme boli nútení zmeniť názov spoločnosti z pôvodného Maklérska Poisťovacia Spoločnosť na nové, Moderné Poisťovacie Služby. Počas celého obdobia existencie našej spoločnosti sme sa posúvali v trhom rebríčku smerom nahor a dnes sa hlásime medzi TOP 10 sprostredkovateľských spoločností v neživotnom poistení.

Ako čas plynul, aj my sme rástli a stále viac sa prehlbovala pôvodná myšlienka rodinnej firmy.  Našli sme do nášho tímu správnych ľudí, za ktorými stojíme a berieme ich ako súčasť našich rodín. Tento istý pocit sa snažíme prenášať aj na spolupracujúcich partnerov, podriadených finančných agentov a v neposlednom rade našich klientov, ktorým svojimi službami a starostlivosťou pripomíname, že sme tu pre nich. Dajte nám príležitosť Vás zaradiť do našej klientskej rodiny, lebo spolu sme silnejší a stabilnejší. 

Jozef & Marek