Máte úver a zvýšila sa vám splátka? Pomôcť vám môže daňový bonus
08. 02. 2024

Máte úver a zvýšila sa vám splátka? Pomôcť vám môže daňový bonus

Od 1. januára 2024 nadobudla účinnosť novela zákona, ktorá upravuje podmienky získania daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru na bývanie. Koho sa dotkne táto zmena a aké sú podmienky na uplatnenie tohto daňového bonusu?

Aké sú podmienky pre daňovníkov?

Ak sa vám v minulom roku zvýšila úroková sadzba na hypotéke, už v ročnom zúčtovaní dane za rok 2023, prípadne v daňovom priznaní za rok 2023, si budete môcť uplatniť vyššiu sumu daňového bonusu za zaplatenie vyšších úrokov. Ak sa vám teda v roku 2023 zvýšila na zmluve o úvere úroková sadzba oproti roku 2022, môžete si uplatniť daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky. Nárok vzniká len na základe jednej úverovej zmluvy, na jednu nehnuteľnosť určenú na bývanie, ktorá sa musí nachádzať na území Slovenskej republiky, ide o rodinný dom alebo byt a slúži k vlastnému trvalému bývaniu daňovníka. Nie je možné teda uplatniť bonus na nehnuteľnosť, ktorú má daňovník ako investičnú nehnuteľnosť a využíva ju za účelom zisku.

Pozor na maximálnu výšku príjmu

Pre získanie nároku na zvýšený daňový bonus je potrebné, aby bol mesačný príjem za rok 2022 najviac 2086,40 eur. Ten sa vypočítava ako jedna dvanástina zo zdaniteľných príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2022. Ak sú na úverovej zmluve dvaja spoludlžníci, ich spoločný priemerný mesačný príjem nesmel za rok 2022 presiahnuť sumu 4172,80 eur.

Aká je výška daňového bonusu?

Výška daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky je 75% z rozdielu medzi priemernou ročnou splátkou za rok 2022, ktorá bola nižšia a priemernou ročnou splátkou za rok 2023, ktorá bola vyššia, najviac 1800 eur za rok. Ak k zmene došlo v priebehu roka 2023, daňovník má nárok na alikvotnú časť daňového bonusu za mesiace, ktoré robia rozdiel vo výške mesačnej splátky, maximálne však v mesačnej výške 150 eur.

Pokiaľ máte nárok na zvýšený daňový bonus, v tomto prípade sa neprihliada na vek ani maximálnu sumu nehnuteľnosti. V prípade zmlúv, ktoré boli uzatvorené po 1. januári 2024, už budú platiť opäť iné podmienky.

Ak neviete s istotou, či máte nárok na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky hypotéky, poraďte sa so svojim finančným poradcom alebo zamestnávateľom.

MPS s.r.o
Autor: MPS s.r.o

Náš príbeh sa začal písať v roku 1998, kedy sme sa dvaja obchodníci z poisťovne rozhodli spojiť sily a ísť vlastnou cestou. Začiatky boli neisté, predsa len v tom čase začínať podnikanie a ešte v sektore poistenia, kedy sme ako profesia poisťovací makléri - dnes agenti, nemali najlepšie meno. Avšak napriek tomu sme sa rozhodli, že do toho dáme všetko a z malej dvoj chlapovej firmy urobíme úspešnú spoločnosť, ktorá si vybuduje svoje miesto na trhu s prívlastkom rodinná.

Prešli sme rôznymi zmenami. Po prvej legislatívnej zmene, kedy zo zákona boli odstránení makléri, sme boli nútení zmeniť názov spoločnosti z pôvodného Maklérska Poisťovacia Spoločnosť na nové, Moderné Poisťovacie Služby. Počas celého obdobia existencie našej spoločnosti sme sa posúvali v trhom rebríčku smerom nahor a dnes sa hlásime medzi TOP 10 sprostredkovateľských spoločností v neživotnom poistení.

Ako čas plynul, aj my sme rástli a stále viac sa prehlbovala pôvodná myšlienka rodinnej firmy.  Našli sme do nášho tímu správnych ľudí, za ktorými stojíme a berieme ich ako súčasť našich rodín. Tento istý pocit sa snažíme prenášať aj na spolupracujúcich partnerov, podriadených finančných agentov a v neposlednom rade našich klientov, ktorým svojimi službami a starostlivosťou pripomíname, že sme tu pre nich. Dajte nám príležitosť Vás zaradiť do našej klientskej rodiny, lebo spolu sme silnejší a stabilnejší. 

Jozef & Marek

 

Naše hodnoty

Lojalita našich kolegov je pre nás základom, na ktorom staviame vo vzťahu ku klientom a obchodným partnerom.

Rôznorodé zameranie členov tímu, silná kolegialita zabezpečujú naplnenie potrieb klienta a dosiahnutie cieľov spoločnosti.

Rodinná atmosféra spoločnosti so silnou schopnosťou empatie prináša a posilňuje jej stabilitu.

Autentickosť je pre nás, že vždy Vám odporúčame len tie poistné služby, o ktorých sme presvedčení, že sú kvalitné a vhodné pre Vaše potreby.

Spoľahlivosťou prinášame klientom istotu správnej voľby pri výbere partnera, čím posilňujeme jeho sebadôveru a presvedčenie.

Progresia je neustále vzdelávanie pracovníkov, sledujeme a aplikujeme moderné trendy v poskytovaní služieb v poistení vrátane využívania IT a sociálnych sietí.

Proklientský prístup, sme tím odborníkov silne zameraný na požiadavky klienta a pripravení v každom momente priniesť optimálne riešenie. Zároveň pevne stojíme pri našich klientoch počas celej doby trvania partnerstva.

Autentickosť, Tímový duch, Spoľahlivosť, Profesionalita, Lojalita, Progresívnosť, Rodinný a Proklientský prístup

 

Naša vízia 

Edukácia a posun pozitívneho vnímania poistenia ako súčasť každodenného života.

Používanie cookies - aby web fungoval ako má:

Aby ste na webe ľahko našli to, čo hľadáte, potrebujeme váš súhlas so spracovaním súborov cookies. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" všetky cookies jednoducho povolíte.

Cookies sú malé súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom prehliadači. Podľa nich vás na našom webe spoznáme a zobrazíme vám web tak, aby všetko fungovalo správne a podľa vašich preferencií. Prehľad cookies a podmienky ich používania si môžete prečítať tu.

Nastavenie