Dostanete hypotéku aj počas obdobia pandémie?
30. 07. 2020

Dostanete hypotéku aj počas obdobia pandémie?

 Pandémia koronavírusu ovplyvnila snáď všetky odvetvia a inak na tom neboli ani banky. Našťastie zareagovali na situáciu veľmi rýchlo a tak mnoho ľudí mohlo požiadať o odklad splátok úverov vďaka LEX Korona zákonu, ktorý je účinný od 9. apríla 2020. Takmer polovica platcov úverov požiadala o odklad, napriek tomu, že náklady na úver sa navýšia o čas odkladu.

Novú hypotéku dostanete, podmienky sú prísnejšie takmer pre každého 

Hoci mnohí žiadali a stále žiadajú o odklad splátok, nové hypotekárne úvery je stále možné získať a dokonca sa zdá, že aj za lepších podmienok. Parlament schválil zrušenie bankového odvodu, čo znamená, že je vysoký predpoklad na lepšie ponuky úverov od bankových subjektov.

Podmienky na získanie hypotekárneho úveru sa však opäť sprísnili, najmä kvôli aktuálnej nestabilnej pandemickej kríze. Okrem posudzovania príjmu za posledné obdobie hľadia aj na povahu zamestnania a to, či budete mať stabilný príjem aj v budúcnosti. Najviac problémov so získaním nového úveru môžu mať rizikové skupiny klientov, ktoré povahou svojho zamestnania môžu mať výpadok pravidelného príjmu. Ide najmä o klientov pracujúcich v gastronómii, cestovnom ruchu či službách, ktoré patria z hľadiska bezpečnosti zdravia medzi nevhodné na prevádzku.

Problém získať hypotekárny úver však môžu mať aj klienti, ktorí pracujú v zahraničí na týždenné alebo iné sezónne zmeny, zamestnanci, ktorí majú pracovnú zmluvu uzavretú len na dobu určitú alebo ľudia poberajúci nemocenské dávky.

Sprísnené podmienky pre získanie hypotéky majú aj podnikatelia, ktorí cez karanténu nemali žiadny príjem a banky im uznávajú nižšiu časť z obratov ako doposiaľ a úver im môžu schváliť v omnoho nižšej hodnote v pomere s hodnotou nehnuteľnosti. Hodnota nehnuteľnosti však môže byť o niečo vyššia ako v predošlom roku, no banky robia výnimky v prípadoch, ktoré sú posudzované individuálne. Ak máte dobré skóre, môžete získať až 90% financovanie nehnuteľnosti.

Prísnejšie podmienky sú aj pri refinancovaní úveru, pričom v súčasnosti už banky overujú aj príjem žiadateľov, stabilitu zdroja príjmu a vašu spoľahlivosť pri splácaní. Problém pri refinancovaní môže spôsobiť aj vaše rozhodnutie o odklad splátok počas pandémie.

Kto má najväčšie predpoklady pre získanie hypotekárneho úveru?

Pokiaľ máte zamestnanie na trvalý pracovný pomer so stabilným príjmom v odvetví, ktoré fungovalo a funguje aj počas pandémie, patríte do skupiny menej rizikových klientov, ktorí majú vyššiu šancu hypotéku získať. Taktiež ak žiadate spolu s partnerom, ktorý má tiež dobré predpoklady na získanie hypotéky a máte nasporených aspoň 20%, vyberáte si bývanie v byte a atraktívnej lokalite.

Každá žiadosť je však posudzovaná individuálne a preto je dobré sa poradiť aj so svojim finančným poradcom, využiť môžete aj kontaktov na tomto webe. 

MPS , s.r.o
Autor: MPS , s.r.o

Náš príbeh sa začal písať v roku 1998, kedy sme sa dvaja obchodníci z poisťovne rozhodli spojiť sily a ísť vlastnou cestou. Začiatky boli neisté, predsa len v tom čase začínať podnikanie a ešte v sektore poistenia, kedy sme ako profesia poisťovací makléri - dnes agenti, nemali najlepšie meno. Avšak napriek tomu sme sa rozhodli, že do toho dáme všetko a z malej dvoj chlapovej firmy urobíme úspešnú spoločnosť, ktorá si vybuduje svoje miesto na trhu s prívlastkom rodinná.

Prešli sme rôznymi zmenami. Po prvej legislatívnej zmene, kedy zo zákona boli odstránení makléri, sme boli nútení zmeniť názov spoločnosti z pôvodného Maklérska Poisťovacia Spoločnosť na nové, Moderné Poisťovacie Služby. Počas celého obdobia existencie našej spoločnosti sme sa posúvali v trhom rebríčku smerom nahor a dnes sa hlásime medzi TOP 10 sprostredkovateľských spoločností v neživotnom poistení.

Ako čas plynul, aj my sme rástli a stále viac sa prehlbovala pôvodná myšlienka rodinnej firmy.  Našli sme do nášho tímu správnych ľudí, za ktorými stojíme a berieme ich ako súčasť našich rodín. Tento istý pocit sa snažíme prenášať aj na spolupracujúcich partnerov, podriadených finančných agentov a v neposlednom rade našich klientov, ktorým svojimi službami a starostlivosťou pripomíname, že sme tu pre nich. Dajte nám príležitosť Vás zaradiť do našej klientskej rodiny, lebo spolu sme silnejší a stabilnejší. 

Jozef & Marek