Daňové priznanie tento rok odložil koronavírus. Čo sa pre podnikateľov mení?
25. 03. 2020

Daňové priznanie tento rok odložil koronavírus. Čo sa pre podnikateľov mení?

Koronavírus sa dotýka všetkých ľudí a ekonomiky na celom svete. Momentálne naň z ekonomického pohľadu najviac doplácajú podnikatelia, ktorí boli nútení zatvoriť svoje prevádzky alebo prerušiť svoju podnikateľskú činnosť z dôvodu bezpečnosti a zníženia rizika nákazy. Aké pravidlá ich čakajú?

 

Daňové priznanie môžete odložiť bez oznamovania

Finančná správa umožnila odložiť daňové priznanie všetkým, ktorí so správou komunikujú elektronicky. Bez nutnosti podať oznámenie o odklade daňového priznania tak majú všetci daňovníci možnosť podať daňové priznanie a zaplatiť daň v novej lehote až do 30. júna 2020. Tento deň je zároveň posledným dňom na zaplatenie dane. Samozrejme pokiaľ daňovníkom ide o vrátenie daní, je možné podať daňové priznanie kedykoľvek, bez nutnosti čakať až na koniec júna.

Ak ste už požiadali o odklad daňového priznania, môžete využiť automatické odpustenie sankcií a bez oznámenia daňovému úradu podať daňové priznanie až v novom termíne, teda najneskôr 30. júna 2020.

Pre sprísnené opatrenia ohľadom koronavírusu je v súčasnosti zriadená mobilná dodávka, ktorá umožňuje podať daňové priznanie tým, ktorí s finančnou správou nevedia alebo nie sú povinní komunikovať elektronicky.

 

Dočasné zrušenie odvodov môže pomôcť

V súčasnej situácii vláda rozhoduje o odpustení sociálnych a zdravotných odvodov pre samostatne zárobkovo činné osoby za mesiace marec, apríl a máj. Pre zamestnávateľov okrem odpustenia týchto odvodov by malo ísť aj o odpustenie dane z príjmu, no týka sa to len tých, ktorí z rozhodnutia štátu museli zatvoriť svoje prevádzky. Vláda plánuje poskytnúť zamestnávateľom aj príspevok na udržanie pracovného miesta, čo by mohlo pomôcť najmä malým a stredným podnikateľom.

 

Odklad splátok a nové úvery pre záchranu prevádzok

V súčasnej dobe vláda rokuje s bankami ohľadom odkladu splátok pre fyzické aj právnické osoby, pričom štát by bankám odpustil platenie bankových odvodov. Po dobu trvania núdzového stavu môže byť toto jedným z opatrení, ktoré by mohli viesť k udržaniu ekonomiky. Vláda taktiež plánuje vyčleniť financie na krátkodobé úvery od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky pre vybrané sektory ako napríklad reštaurácie či pohostinstvá. Poskytované úvery by mali byť bezúročné vo výške od 10 000 eur do 350 000 eur.

Ostáva nám veriť, že podmienky pre podnikateľov sa upravia natoľko, aby aktuálnu situáciu v núdzovom režime zvládli čo najlepšie.

MPS , s.r.o
Autor: MPS , s.r.o

Náš príbeh sa začal písať v roku 1998, kedy sme sa dvaja obchodníci z poisťovne rozhodli spojiť sily a ísť vlastnou cestou. Začiatky boli neisté, predsa len v tom čase začínať podnikanie a ešte v sektore poistenia, kedy sme ako profesia poisťovací makléri - dnes agenti, nemali najlepšie meno. Avšak napriek tomu sme sa rozhodli, že do toho dáme všetko a z malej dvoj chlapovej firmy urobíme úspešnú spoločnosť, ktorá si vybuduje svoje miesto na trhu s prívlastkom rodinná.

Prešli sme rôznymi zmenami. Po prvej legislatívnej zmene, kedy zo zákona boli odstránení makléri, sme boli nútení zmeniť názov spoločnosti z pôvodného Maklérska Poisťovacia Spoločnosť na nové, Moderné Poisťovacie Služby. Počas celého obdobia existencie našej spoločnosti sme sa posúvali v trhom rebríčku smerom nahor a dnes sa hlásime medzi TOP 10 sprostredkovateľských spoločností v neživotnom poistení.

Ako čas plynul, aj my sme rástli a stále viac sa prehlbovala pôvodná myšlienka rodinnej firmy.  Našli sme do nášho tímu správnych ľudí, za ktorými stojíme a berieme ich ako súčasť našich rodín. Tento istý pocit sa snažíme prenášať aj na spolupracujúcich partnerov, podriadených finančných agentov a v neposlednom rade našich klientov, ktorým svojimi službami a starostlivosťou pripomíname, že sme tu pre nich. Dajte nám príležitosť Vás zaradiť do našej klientskej rodiny, lebo spolu sme silnejší a stabilnejší. 

Jozef & Marek