Čo prináša novela zákona o dani z príjmov od januára?
04. 12. 2020

Čo prináša novela zákona o dani z príjmov od januára?

Novela zákona o dani z príjmov sa pôvodne mala venovať pravidlám proti narúšaniu základov dane a presunu ziskov mimo Slovenska. CFC pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnosti by sa mali uplatňovať aj pre fyzické osoby, aby nedochádzalo k úniku príjmov do daňových rajov. Zároveň by jej úlohou malo byť aj bojovanie proti daňovým podvodom a zároveň ochrana proti agresívnemu daňovému plánovaniu. V hre sú však aj ďalšie navrhnuté novinky, ktoré boli v parlamente schválené.

 

Výška daňového bonusu sa bude meniť

Hoci v prvom polroku 2021 sa na výpočte nemení nič a rodičia budú mať na deti do šesť rokov dvojnásobný daňový bonus, od 1. júla 2021 sa už sumy budú počítať podľa iného vzorca, odstupňované vekom detí. Kým na deti do 6 rokov budú rodičia stále dostávať dvojnásobok sumy, ktorý je v súčasnosti 46,44 eur, na deti od 6 rokov do 15 rokov dostanú rodičia ešte 1,7 násobok sumy, čo predstavuje 34,474 eur. Na deti od 15 rokov budú rodičia dostávať daňový bonus v základnej výške, čo predstavuje 23,22 eur. Tento daňový bonus môžu rodičia na dieťa poberať až do jeho 25 rokov, pokiaľ je denným študentom strednej alebo vysokej školy. Tieto vzorce pre výpočet výšky daňového bonusu by mali zatiaľ platiť aj pre rok 2022.

 

Mikrodaňovníci budú mať len 15% daň

Od 1. januára 2021 budú mať 15% sadzbu dane práve mikrodaňovníci s ročným obratom do 49 790 eur. Doposiaľ túto nižšiu sadzbu dane mohli využívať aj subjekty, ktoré mali ročný obrat do 100 000 eur. Do príjmov by sa mali zaratávať len zdaniteľné príjmy.

 

Zdaniteľné a nezdaniteľné príjmy sú osobitná kapitola

Mnohé firmy poskytujú svojim zamestnancom aj trinásty a štrnásty plat, ktoré boli oslobodené od dane. Od 1. januára 2021 sa však tieto finančné benefity budú brať ako zdaniteľné príjmy, čo znamená, že posledná finančná odmena, ktorá bude nezdaniteľným príjmom, musí byť vyplatená zamestnancom najneskôr 31. decembra 2020. Nezdaniteľná časť základu dane na kúpele bude od 1. januára 2021 taktiež zrušená, čo znamená, že túto možnosť je možné využiť len do konca roka 2020. Pokiaľ bude kúpeľná starostlivosť na prelome rokov a aspoň jeden deň bude ešte v roku 2020, stále je možné uplatnenie nezdaniteľnej časti na tento pobyt.

 

Zmeny čakajú aj odpisy

Od prvého januára 2021 sa ruší daňové zvýhodnenie pre kratšiu dobu odpisovania budov na ubytovanie zamestnancov. Zmeny čakajú aj kúpeľné zariadenia, nakoľko sa ruší zvýhodnené daňové odpisovanie technického zhodnotenia a opráv budov určených na kúpeľnú starostlivosť.

MPS s.r.o
Autor: MPS s.r.o

Náš príbeh sa začal písať v roku 1998, kedy sme sa dvaja obchodníci z poisťovne rozhodli spojiť sily a ísť vlastnou cestou. Začiatky boli neisté, predsa len v tom čase začínať podnikanie a ešte v sektore poistenia, kedy sme ako profesia poisťovací makléri - dnes agenti, nemali najlepšie meno. Avšak napriek tomu sme sa rozhodli, že do toho dáme všetko a z malej dvoj chlapovej firmy urobíme úspešnú spoločnosť, ktorá si vybuduje svoje miesto na trhu s prívlastkom rodinná.

Prešli sme rôznymi zmenami. Po prvej legislatívnej zmene, kedy zo zákona boli odstránení makléri, sme boli nútení zmeniť názov spoločnosti z pôvodného Maklérska Poisťovacia Spoločnosť na nové, Moderné Poisťovacie Služby. Počas celého obdobia existencie našej spoločnosti sme sa posúvali v trhom rebríčku smerom nahor a dnes sa hlásime medzi TOP 10 sprostredkovateľských spoločností v neživotnom poistení.

Ako čas plynul, aj my sme rástli a stále viac sa prehlbovala pôvodná myšlienka rodinnej firmy.  Našli sme do nášho tímu správnych ľudí, za ktorými stojíme a berieme ich ako súčasť našich rodín. Tento istý pocit sa snažíme prenášať aj na spolupracujúcich partnerov, podriadených finančných agentov a v neposlednom rade našich klientov, ktorým svojimi službami a starostlivosťou pripomíname, že sme tu pre nich. Dajte nám príležitosť Vás zaradiť do našej klientskej rodiny, lebo spolu sme silnejší a stabilnejší. 

Jozef & Marek