Budeme potrebovať PZP na elektrické kolobežky a elektrobicykle?
16. 06. 2022

Budeme potrebovať PZP na elektrické kolobežky a elektrobicykle?

Povinné zmluvné poistenie bolo doteraz nevyhnutné len pre automobily. Úpravy legislatívy však hovoria o zmenách, ktoré spomínajú aj elektrické bicykle či elektrické kolobežky. Ministerstvo financií plánuje úpravy aktuálne platnej legislatívy na základe smernice Európskej únie z jesene minulého roku, pričom hlavným cieľom je práve zjednotenie povinného zmluvného poistenia pre krajiny Európskej únie. Vodičom by z tohto mali vyplývať aj rôzne benefity. 

Aktualizácia legislatívy by mala zabezpečiť aj jednotnú minimálnu výšku poistného plnenia pre povinné zmluvné poistenie. V súčasnosti sú poistné limity v jednotlivých krajinách nastavené individuálne a môže sa tak stať, že pri cestovaní autom so slovenským povinným zmluvným poistením nemusíte v zahraničí spĺňať minimálnu výšku poistného plnenia. Na Slovensku je minimálny limit v súčasnosti nastavený na 5,24 milióna eur v prípade smrti a 1,05 milióna eur pri spôsobení majetkovej ujmy. V Nemecku či Rakúsku sa tieto hodnoty pohybujú v desiatkach miliónov eur a preto Ministerstvo financií plánuje zvýšenie týchto poistných limitov na 6,45 milióna eur a 1,3 milióna eur, pričom ide o minimálnu sumu poistného plnenia povinného zmluvného poistenia. Pokiaľ cestujete často do zahraničia, je odporúčané zvoliť vyššiu hodnotu zákonného poistenia.

Súčasne nastavené povinné zmluvné poistenie poskytuje klientom bonusy vo forme nižšieho poistného za bezškodový priebeh. Opakom bonusov sú však malusy, ktoré sa v praxi neuplatňovali a ide o vyššiu cenu poistného pri častých nehodových udalostiach. Po novom by sa podľa škodovosti malo malusom venovať viac pozornosti aj vďaka efektívnejšiemu medzinárodnému prepojeniu systémov povinného zmluvného poistenia. Zjednotením by sa mal dosiahnuť rýchlejší prístup k údajom na primerané nastavenie výšky poistného a zároveň zabrániť diskriminácii vodičov, ktorí sa presťahujú do iného členského štátu Európskej únie či odmietanie uznania bezškodového priebehu zo zahraničia.

Legislatívne úpravy by mali zabezpečiť aj skutočné poskytovanie poistného plnenia v prípade poistnej udalosti, nakoľko sa vodiči často potýkali s insolventnosťou poisťovní a ich neschopnosťou vyplatiť celú sumu poistného plnenia. Tiež dochádzalo k problémom plnenia zo zahraničia, pokiaľ nemala poisťovňa dostatočné zastúpenie na Slovensku. Zmenou zákona by sa dosiahlo rýchlejšie vyplácanie poistného plnenia.

Pozrime sa však na iné motorové vozidlá, ktoré sú v súčasnosti trendom v doprave. Elektrické bicykle s elektromotorom výkonnejším ako 250 W dosahujúce rýchlosť nad 25 km/h podľa smernice Motor Insurance Directive patrili medzi vozidlá s povinnosťou uzatvorenia zákonného poistenia. Keďže posledné roky zažívajú práve elektrobicykle veľký boom, ich majitelia sa voči tejto prehnanej regulácii ohradili a európska komisia ich preto vyradila zo zoznamu vozidiel, ktoré majú mať povinné zmluvné poistenie. Do tejto kategórie mali spadať aj elektrické kolobežky, ktoré vidíme na cestách čoraz častejšie, no taktiež boli z tohto zoznamu vyradené, aspoň nateraz. Výnimku však tvoria špeciálne terénne elektrokolobežky, ktoré vážia viac ako 25 kg a dosahujú rýchlosť viac než 14 km/h alebo elektrické kolobežky, ktoré idú rýchlejšie než 25 km/h bez ohľadu na hmotnosť. Od 1. januára 2024 bude pre tieto vozidlá potrebné zabezpečiť povinné zmluvné poistenie.

MPS s.r.o
Autor: MPS s.r.o

Náš príbeh sa začal písať v roku 1998, kedy sme sa dvaja obchodníci z poisťovne rozhodli spojiť sily a ísť vlastnou cestou. Začiatky boli neisté, predsa len v tom čase začínať podnikanie a ešte v sektore poistenia, kedy sme ako profesia poisťovací makléri - dnes agenti, nemali najlepšie meno. Avšak napriek tomu sme sa rozhodli, že do toho dáme všetko a z malej dvoj chlapovej firmy urobíme úspešnú spoločnosť, ktorá si vybuduje svoje miesto na trhu s prívlastkom rodinná.

Prešli sme rôznymi zmenami. Po prvej legislatívnej zmene, kedy zo zákona boli odstránení makléri, sme boli nútení zmeniť názov spoločnosti z pôvodného Maklérska Poisťovacia Spoločnosť na nové, Moderné Poisťovacie Služby. Počas celého obdobia existencie našej spoločnosti sme sa posúvali v trhom rebríčku smerom nahor a dnes sa hlásime medzi TOP 10 sprostredkovateľských spoločností v neživotnom poistení.

Ako čas plynul, aj my sme rástli a stále viac sa prehlbovala pôvodná myšlienka rodinnej firmy.  Našli sme do nášho tímu správnych ľudí, za ktorými stojíme a berieme ich ako súčasť našich rodín. Tento istý pocit sa snažíme prenášať aj na spolupracujúcich partnerov, podriadených finančných agentov a v neposlednom rade našich klientov, ktorým svojimi službami a starostlivosťou pripomíname, že sme tu pre nich. Dajte nám príležitosť Vás zaradiť do našej klientskej rodiny, lebo spolu sme silnejší a stabilnejší. 

Jozef & Marek

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie