Používanie cookies - aby web fungoval ako má:

Aby ste na webe ľahko našli to, čo hľadáte, potrebujeme váš súhlas so spracovaním súborov cookies. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" všetky cookies jednoducho povolíte.

Cookies sú malé súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom prehliadači. Podľa nich vás na našom webe spoznáme a zobrazíme vám web tak, aby všetko fungovalo správne a podľa vašich preferencií. Prehľad cookies a podmienky ich používania si môžete prečítať tu.

Nastavenie
background

Nový podriadený finančný agent FRAM consulting, s.r.o.

Spoločnosť FRAM consulting, s.r.o., zastúpená p. Eduardom Szabom sa od 7.8.2023 stáva súčasťou MPS, s.r.o.

Vážení klienti spoločnosti FRAM consulting, 

Na základe dohody medzi spoločnosťou FRAM consulting, s.r.o. a spoločnosťou MPS, s.r.o. si Vám dovoľujeme oznámiť, že spoločnosť FRAM consulting, s.r.o., so sídlom Bratislava, IČO: 46 609 849 (ďalej len „FRAM consulting“), ktorá do dňa 25.07.2023 vykonávala činnosť samostatného finančného agenta v zmysle zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa k uvedenému dátumu preregistrovala.

Od 07.08.2023 je FRAM consulting podriadeným finančným agentom spoločnosti MPS, s.r.o., ktorá vykonáva činnosť samostatného finančného agenta na základe povolenia NBS z roku 1998.

V súvislosti s týmito zmenami sme zrealizovali po dohode spoločností MPS, s.r.o., FRAM consulting a jednotlivých poisťovní prevod správy nad jednotlivými poistnými zmluvami klientov FRAM consulting na spoločnosť MPS, s.r.o.

Spoločnosť MPS, s.r.o. informuje klientov, že osobné údaje spracúva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a príslušnými slovenskými právnymi predpismi. Osobné údaje spracúva v mene poisťovateľov za účelom plnenia povinností samostatného finančného agenta.

V prípade, že ktorýkoľvek z klientov spoločnosti FRAM consulting nemá záujem, aby MPS, s.r.o. vykonávala správu jeho poistných zmlúv, žiadame Vás, aby ste nás za účelom ukončenia správy týchto poistných zmlúv zo strany spoločnosti MPS, s.r.o. o tom informovali do 15 dní od doručenia informácie.

Kontaktná osoba za účelom ukončenia správy poistných zmlúv spoločnosťou MPS, s.r.o.:

MPS, s.r.o.

Marcel Pekarčík,

obchodný riaditeľ

Plynárenská 1

821 09 Bratislava

Email: pekarcik@mps.sk

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s prevodom poistných zmlúv klientov FRAM consulting do správy spoločnosti MPS, s.r.o. nás neváhajte kontaktovať.

S pozdravom

 

 

   Marek Dobiaš                                                Eduard Szabo                                           

 konateľ MPS, s.r.o.                                                  PFA