Na zmenu zdravotnej poisťovne máte už len pár dní!
23. 09. 2020

Na zmenu zdravotnej poisťovne máte už len pár dní!

V posledných rokoch je zmena zdravotnej poisťovne čoraz jednoduchšia a poisťovne sa snažia nových klientov lákať rôznymi akciami či zaujímavými produktmi. Na čo však treba dbať najviac je dodržiavanie termínov, pokiaľ chcete poisťovňu zmeniť ešte tento rok.

 

Pozor na termíny, poistenie sa vám môže posunúť až o rok

Dátum podania prihlášky na zmenu zdravotnej poisťovne je už 30. septembra 2020, pričom poistencom novej poisťovne sa stávate od 1. januára 2021. Pokiaľ sa s prihláškou omeškáte a termín nestihnete, poistencom novej poisťovne sa stávate od 1. januára 2022. Poistencom sa tak nestávate ihneď. Výnimka platí len pre ľudí prichádzajúcich zo zahraničia, ktorí na Slovensku nemali zdravotné poistenie a taktiež   v prípade, že poisťujete novorodenca. V týchto dvoch prípadoch sa žiadateľ stáva poistencom zdravotnej poisťovne okamžite.

 

Byrokracie je čoraz menej

Dnes už existuje viacero možností, ako podať prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne.   V minulosti bolo okolo celého procesu množstvo byrokracie, ktorá zahŕňala napríklad aj fyzické vrátenie preukazu poistenca. Dnes už stačí prihlášku podať elektronicky alebo zavolať na zákaznícku linku, no stále je dostupná aj možnosť navštíviť pobočku novej poisťovne.

 

Pokiaľ je prihláška vyplnená a podaná správne, po schválení Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou dostanete buď nový preukaz poistenca alebo európsky preukaz zdravotného poistenia v  prípade, ak máte občiansky preukaz s čipom. Ak podáte prihlášky duplicitne do dvoch poisťovní a nezrušíte podanie jednej z nich, budú sa prihlášky považovať za neplatné.

 

Nezabudnite na ohlasovaciu povinnosť

Po zmene zdravotnej poisťovne máte ako zamestnanec povinnosť ohlásiť túto zmenu svojmu zamestnávateľovi do ôsmich dní a teda ak sa chystáte meniť poisťovňu tento rok, zmenu by ste mali ohlásiť zamestnávateľovi do 8. januára 2021. Lekárovi však zmenu poisťovne ohlasovať nemusíte, nakoľko tak urobí poisťovňa za vás.

 

Zdravotnú poisťovňu si môžete vybrať na základe svojich preferencií a podľa toho, aké benefity ponúka a ktoré môžete reálne využiť. Niektoré poisťovne ponúkajú preplatenie kúpeľných pobytov, nákladov na zubára či v   súčasnosti preplatenie časti nákladov na očkovanie či test na ochorenie Covid-19.

MPS s.r.o
Autor: MPS s.r.o

Náš príbeh sa začal písať v roku 1998, kedy sme sa dvaja obchodníci z poisťovne rozhodli spojiť sily a ísť vlastnou cestou. Začiatky boli neisté, predsa len v tom čase začínať podnikanie a ešte v sektore poistenia, kedy sme ako profesia poisťovací makléri - dnes agenti, nemali najlepšie meno. Avšak napriek tomu sme sa rozhodli, že do toho dáme všetko a z malej dvoj chlapovej firmy urobíme úspešnú spoločnosť, ktorá si vybuduje svoje miesto na trhu s prívlastkom rodinná.

Prešli sme rôznymi zmenami. Po prvej legislatívnej zmene, kedy zo zákona boli odstránení makléri, sme boli nútení zmeniť názov spoločnosti z pôvodného Maklérska Poisťovacia Spoločnosť na nové, Moderné Poisťovacie Služby. Počas celého obdobia existencie našej spoločnosti sme sa posúvali v trhom rebríčku smerom nahor a dnes sa hlásime medzi TOP 10 sprostredkovateľských spoločností v neživotnom poistení.

Ako čas plynul, aj my sme rástli a stále viac sa prehlbovala pôvodná myšlienka rodinnej firmy.  Našli sme do nášho tímu správnych ľudí, za ktorými stojíme a berieme ich ako súčasť našich rodín. Tento istý pocit sa snažíme prenášať aj na spolupracujúcich partnerov, podriadených finančných agentov a v neposlednom rade našich klientov, ktorým svojimi službami a starostlivosťou pripomíname, že sme tu pre nich. Dajte nám príležitosť Vás zaradiť do našej klientskej rodiny, lebo spolu sme silnejší a stabilnejší. 

Jozef & Marek