Máte poistený svoj majetok? Zabezpečte sa pred katastrofou!
07. 10. 2020

Máte poistený svoj majetok? Zabezpečte sa pred katastrofou!

Vlastníte hnuteľný alebo nehnuteľný majetok a premýšľate, prečo by ste mali investovať do jeho poistenia? Dôvodov na poistenie je hneď niekoľko. Stačí, ak sa váš majetok stane obeťou prírodnej katastrofy ako sú napríklad čoraz častejšie záplavy alebo ho poškodia vandali či prídete k inej škodovej udalosti. Vtedy prichádza na rad poisťovňa, ktorá zabezpečí náhradu škôd na vašom automobile či nehnuteľnosti.

 

Správnu poistku vyberiete podľa veku a stavu automobilu

 

Je rozdiel, či poisťujete jazdenku alebo čisto nový kus, ešte horúci z výrobnej linky. Každý automobil by mal mať povinné zmluvné poistenie, ktoré zabezpečí úhradu škôd spôsobených vozidlom. Chráni jednak vodiča, ktorý v čase nehody riadi vozidlo a zároveň je zodpovedný za škody spôsobené pri nehode. Vďaka povinnému zmluvnému poisteniu tak všetky náklady na pokrytie škôd účastníkom nehody hradí poisťovňa. V prípade, že máte jazdený automobil vám postačí PZP, havarijná poistka už nemusí byť nutná. Ak však chcete mať o svoje auto postarané aj v prípade prírodnej katastrofy, odporúča sa k povinnému zmluvnému poisteniu pripoistenie živlu.

 

Pokiaľ poisťujete nové auto, okrem povinného zmluvného poistenia je viac než odporúčané využiť aj havarijné poistenie. Havarijné poistenie kryje okrem dopravnej nehody aj akúkoľvek inú škodovú udalosť, ktorá bola spôsobená či už živelnou pohromou, vandalizmom, neoprávneným užívaním vozidla, no poistenie chráni aj pred krádežou či lúpežou. Okrem toho je možné aj ďalšie pripoistenie, ktoré môže zahŕňať aj poistenie malých škodcov, ktorí vám môžu prehryznúť káble, poistenie batožiny, nadštandardnej výbavy, čelného skla pri spoluúčasti a mnoho iného. Výška poistného krytia závisí od toho, či automobil poisťujete na novú alebo obstarávaciu cenu. Možností poistenia automobilu je naozaj veľké množstvo.

 

Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti sú dve rozličné veci

 

No naštastie sa dajú kombinovať, čo je ideálne riešenie. Poistenie nehnuteľnosti totiž zahŕňa nehnuteľnosť a jej súčasti - od múrov, cez elektrinu, podlahy, okná a podobne. Dalo by sa povedať, že poistenie nehnuteľnosti v podstate kryje “stavbu”, respektíve “nehnuteľné” veci. Poistenie domácnosti zas zahŕňa všetko interiérové vybavenie - od nábytku cez spotrebiče až po vaše osobné veci. V tomto prípade sa dá povedať, že ide o takzvané “hnuteľné” veci. Kombináciou poistenia aj nehnuteľnosti aj domácnosti viete zabezpečiť v prípade škodovej udalosti krytie celého vášho domova.

 

Pri tomto poistení je vhodné zvoliť si pripoistenie zodpovednosti za škodu. Poistenie zodpovednosti z nehnuteľnosti znamená, že škodu spôsobí samotná nehnuteľnosť. Môže ísť o vytopenie susedov, vznik požiaru či iné škodové udalosti, ktoré môžu poškodiť aj susedné byty či domy. Zodpovednosť z domácnosti zas zahŕňa občiansku zodpovednosť členov domácnosti či dokonca domácich zvierat, ktorí taktiež môžu spôsobiť škodu na majetku či zdraví.

 

Asistenčné služby pri aute aj dome?

 

Asistenčné služby spravidla poskytujú poisťovne pri cestovaní a zákonnom poistení automobilu, no v súčasnosti existujú asistenčné služby aj pri poistení nehnuteľnosti a domácnosti. Rozsah služieb závisí od výšky poistného krytia a v niektorých prípadoch dokáže poisťovňa zabezpečiť napríklad aj náhradné ubytovanie, pokiaľ sa vaša nehnuteľnosť stane kvôli škodovej udalosti neobývateľná.

MPS s.r.o
Autor: MPS s.r.o

Náš príbeh sa začal písať v roku 1998, kedy sme sa dvaja obchodníci z poisťovne rozhodli spojiť sily a ísť vlastnou cestou. Začiatky boli neisté, predsa len v tom čase začínať podnikanie a ešte v sektore poistenia, kedy sme ako profesia poisťovací makléri - dnes agenti, nemali najlepšie meno. Avšak napriek tomu sme sa rozhodli, že do toho dáme všetko a z malej dvoj chlapovej firmy urobíme úspešnú spoločnosť, ktorá si vybuduje svoje miesto na trhu s prívlastkom rodinná.

Prešli sme rôznymi zmenami. Po prvej legislatívnej zmene, kedy zo zákona boli odstránení makléri, sme boli nútení zmeniť názov spoločnosti z pôvodného Maklérska Poisťovacia Spoločnosť na nové, Moderné Poisťovacie Služby. Počas celého obdobia existencie našej spoločnosti sme sa posúvali v trhom rebríčku smerom nahor a dnes sa hlásime medzi TOP 10 sprostredkovateľských spoločností v neživotnom poistení.

Ako čas plynul, aj my sme rástli a stále viac sa prehlbovala pôvodná myšlienka rodinnej firmy.  Našli sme do nášho tímu správnych ľudí, za ktorými stojíme a berieme ich ako súčasť našich rodín. Tento istý pocit sa snažíme prenášať aj na spolupracujúcich partnerov, podriadených finančných agentov a v neposlednom rade našich klientov, ktorým svojimi službami a starostlivosťou pripomíname, že sme tu pre nich. Dajte nám príležitosť Vás zaradiť do našej klientskej rodiny, lebo spolu sme silnejší a stabilnejší. 

Jozef & Marek